Tainice gânduri

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XXI ]

Tainice gânduri

 

 

„O ciripitoare

Privighetoare

Îmi spuse că are

Tristețea muzei

Săgetătoare –

 

 

Buzele muzei,

Descântătoare,

Dintr-o șoptire

Alinătoare,

 • Într-o clipire,

Mă legănară

C’-o întrebare; –

 

 

..Eu de uimire

Și fericire,

Privii la luna

Fermecătoare,

 • Ș-apoi spre stele,

În depărtare,

O cugetare:

Perdut’ a’ nopții,

Ce mă mai doare?!..

 

 

Lumi călătoare,

Mestecă rânduri,

 • Dureri deodată

Smulse spre neanturi;

Doruri mă poartă,

Amețitoare,

Printre vârtejuri,

Tainice gânduri.”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

A fost odat’ un fluturaș

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XXI ]

A fost odat’ un fluturaș

 

 

„A fost odat’ un fluturaș.

– A fost, a fost demult,

Zbătând aripe-a va-‘l ascult

Când blând, în palma-întinsă

Găsitu-și-a sălaș –

 

 

Privea ’nadins, spre chipul meu.

 • Privea, privea deoparte,

De parcă-întreaga lume s-ar desparte

Când totu-i smuls într-o clipită

Nimic fără de Dumnezeu –

 

 

Zvâcnea din greu, în palma grea.

Zvâcnind, icnea un puls, ca tâmpla-mi

Neastâmpărată cum îi umbra pe-urma-mi

Din care-aripa unui vis aluneca.

 • Păre-mi-s-a că-‘i firea?!..

 

 

A fost odat’ un fluturaș.

– A fost, a fost demult,

Pe când nimic în lume’-aceast’

Nu-era-într-atâta tumult

Precum în ziua-‘n care te miraș’ –

 

 

Căta sfios, spre chipul meu.

 • Căta, căta adânc,

Cum ai mei ochi stele-‘n oblânc

Strângeau, strângeau pe rând,

Cu lira scumpului Orfeu –

 

 

Ofta mereu, în palma grea.

Oftând, oftam la rându-mi,

Alunecând, deodat’, din gându-mi,

Spre-un soare cari să-întuneca

 • Și-un fluturaș, murea…”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Tra-la-la!..

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XXI ]

Tra-la-la!..

 

 

„Fetița mea dragă, –

Ce-ți arde de șagă?!

Hai vino degrabă

De-mi cântă așa:

Tra-la-la!..

 

 

.. Și dorul mi-o trece

Cu suflul cel rece,

Când gura-ți – o fragă

Prins-a-mi cânta:

Tra-la-la!..

 

 

Fetița mea scumpă,

Ce eco va-mi rumpă

A lumei stampă?!..

Șoptirea-i sta –

Tra-la-la!..

 

 

Vecinica lampă,

Din neguri, m-a tragă,

 • Iar demonii-or ragă,

Viu de-oi cânta:

Tra-la-la!..

 

 

Sălbateca-mi tâmpă,

Zvâcnind, mi-o petrece

A umbrei scumpă

Văpaie ce-o sece;

Tra-la-la!..

 

 

Nimică, știut-am

Ce-ntr-una ținut-am:

O rază din stea,

Precum povestea:

Tra-la-la!..

 

 

Fetița mea, vino,

Și vieții, redă-mă! –

O, lume! Streino,

Un cântec, tu fă-mă!..

 • Împreună-om visa –

Tra-la-la!..”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Rugăminte

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XX ]

Rugăminte

 

 

„Fata mea,

Anii, vor trece;

Tu întruna, ia aminte:

Multe-‘n lume, s-or petrece,

Dar din toate-învățăminte; –

.. Și oriunde, pașii-ți poartă

Necuprinsele-i cărări,

Amintește-ți că-ntr-o soartă

Dânsa-i plină de mirări.

 

 

Fata mea,

Nimic n’-a sece;

Vaduri multe, se-împletesc,

Dintr’-al vremii caier smuls –

Pe când rostul pare-ascuns,

Greutăți, mereu s-o-întrece:

Ba-ntr-o parte mai ușoară

De-unde visuri se-împlinesc,

Ba dintr-alta mai din contra

Care parcă n-are capăt,

Numa’-numa’ să te doară

De-un necaz, cum o pătruns,

Ori vrun gând a să rădice,

Lăsând altu’ vis de-’i plece,

Pe când inima-ți coboare

Cugetării arse-’n spice

Și mai lesne, să-i cedeze

Săcerii șfichiitoare,

 • De ai vrea să tot pui lacăt

Celei părți pe cât de treze

 • Încât toate, deopotrivă,

Lacrămi vii, scrijălitoare,

Ț-ar smulge sub ochii-’n treacăt

Ce s’-adânc’-a be licoare..

.. Dar din toate ce s’-apasă,

Ia aminte-învățăminte,

Ș’-apoi, vino-încet, acasă;

Asta-’i a me’ rugăminte.”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Ecouri

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XIX ]

Ecouri

 

 

„Astăzi,

Sufletul meu

E ferice;

S’-aud pe-aice

Ecouri limpezi –

..Și când mi-i mai greu,

’Mi-auz fetița, deodată:

 • Spune, ce mai faci, tată?..

 

 

 • O, pământule darnic,

Ai grije de dânsa!..

Mă trezesc a rosti

Cu sunet amarnic,

Amintirii ce  strâns’-o-a

Văchiului ornic;

Un fir de iarbă, părelnic,

Îmi pare c’-așteaptă;

Corul greieresc descântă

Dorul vremelnic –

O lună, spre norii adânci

Desprinde o raz-a valsa;

O, cerule trainic,

Cu glasu-i gingaș,

Mă întreba, câteodată:

 • Răspunde-mi, te rog,

Ce mai faci, tată?..

 

 

.. Privesc în gol, cătră stânci,

L-amurgul ce-îndată-mi pansa

Umbra singurătății. Un greieraș,

Zâmbește chipului meu apolinic,

‘Poi ’nalță oda mărețului crainic

Cu visul meu pe-aripi de inorog,

.. Și-o chiatră sacă scurmă eco

Cu gândul meu zâcnind

Al buciumului trog…

 

 

Astăzi,

Sufletul meu

E ferice;

S’-aud pe-aice

Ecouri răpezi –

De-undeva, de o dată,

’Mi-auz fetița, cum zice:

 • Ce mai faci, tată?..”

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Nu ești aice

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XVIII ]

Nu ești aice

 

 

„De-aș putea, fetița tatii,

Să fiu lângă tine,

Ți-aș da de la mine

Toate florile din lume

Mult-necunoscute,

Fără de vr’un nume –

Ca ș’-a mele vorbe,

Smulse-‘n neantul sorții,

 • Care pentru tine,

Dintr-aceleași mantii,

Poartă visul vieții

De-unde pruncul sorbe

Nectariu sămânții;

Colo, la răspântii,

Puncte multe, multe,

Cată a să-încurbe

Tainelor naturii –

Trainicele roiuri,

Zumzăie, ferice;

Pesemne că ființii,

Liniștiri, aduce,

Când îndat’, o-apuce

Frunze-a dorurilor naiuri –

Ah, nu ești aice!..”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Oacheșa lu’ tata

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XVII ]

Oacheșa lu’ tata

 

 

„De prive’ la mine.. gata!

Totu’chipu-mi, numa’ zâmbet,

 • Faguri vii p’-al viețăi sorbet

Ce-ntr-a umbrii mele îmblet,

Cugetând înspră Tibet,

Mă trezîi zvâcnind șiret:

De-unde-’i oacheșa lu’ tata?!..

 

 

Frunte strânsă dintr-o floare,

Vântului suspinătoare,

Schimb’-a genii unde strune,

Discânticu văchii rune

Cătr’-o ste’ ropotitoare

Cari-întruna-’n ciup de soare,

Spră mine, șipotitoare!..

Rază noue, zbată-mi soarta

A coprinde-o sămănare

Când un gând arată arta

Fără de-o asămănare –

Numa’ ce-o privesc – și gata!..

‚’Tr-o clipită-’n văl, m-aș smulge,

Vorba dorului ce-’mi unge:

Vino, oacheșa lu’ tata!..

 

 

Nicicum, istea nu s-or schimbe:

Nici a lumei legiuire

Care-într-altă-împregimuire

Scimbe-a trecerilor punți,

Nici a vremei vestitoare

De năcaz răsîpitoare,

Cu havuz, ispititoare,

C’-ai zâmbi ori te încrunți;

Ah! Nemicuri, ce mi suntu,

Doru arsu, î mi plîntu –

Tracă tote! Ist pământu,

Pe-unde mintea-mi, tot s-a plimbe,

Are-o floare, colo-‘n munți:

Numa ce-o zăresc – și gata!

Strîgă eco îngeresc:

Io-ti-o! Oacheșa lu’ tata!..”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Mogâldeață

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XVI ]

Mogâldeață

 

 

„Iaca! – Dis de dimineață,

Ohtu-mi sufl’-adânc pridvoriu

Unde mă cuprinsă dorul

De-a-‘mi îmbrățoșă odorul,

Cercetând ce-o schimbe noriul,

 • Și mă-întrebu-ntr-un ivăriu

Cum de trăce, călătoriul,

Făr a sci ce-o hi din zborul

Cari îmbie-m-a-ntr-a cheme-o:

Molgâldeață!..

 

 

Vin’ la tata, mogâldeață!..

 • Și deodat’ a mele brață

Deschisu-s-au precum cocorul

Albe tunici zbate-a toamnei

Scumpe robe ce s’-acață;

Nime-a scie cum a doamnei

Lacrămi unsă-n chihlimbaru-i,

Smulsu-mi-a-ntr-un stei, zăvorul

 • De-acum multu – îmblet, viață,

Dreapte cumpini, din fuiorul

Inimei ce-’și cerne-amaru-i,

Iscă-se-va-’n chiupu’ mânei,

Când la strângerea-i, a cheme-o:

Molgâldeață!…

 

 

Iac’-așe! – Ce dimineață, –

Căci încet, arzând de doriu,

Zări răsufl-a me gândire

Frăgezime-n tâlcuire,

Dupe ohtu qualle scurmă

Pâlc de neguri, mendru soriu,

Ciur de iriși pe-osândire,

Vraf de frunză, spicuire,

Fără cine-a scie zboriu;  –

Un moșneag, dintr-o smintire,

 • Sunet alb, ‘tr-un eco farmă,

Tinzând mâne înspră noriu

Depănând o amintire:

Molgâldeață!..”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

Dorul

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XV ]

Dorul

 

 

„Povestea începe

Cu leagănu-i dulce

 • Căci, cini s-o pricepe,

Un suflet a culce?..

 

 

 • Și câți, or ceti-o,

A-și sîmte n-aproape

O umbră, ce-ar ști-o,

Adâncu-i, a-îngroape?!

 

 

Nimic, țî-i-a-într-însa,

Precum frunza-întruna,

Căderii-a-pătruns’-a

Răsaie cum luna –

 

 

Șă nhica n-ar ceri-și,

La cum nici o vreie

Sub buzele gureși

Vr’o samă a deie; –

 

 

Ce schimb, ’tr-o rostire-i

Ades pe-aruncatea-i,

Din taina vorbirei,

Spre sine-încercat’-te-ai!..

 

 

Nimica, păre-vor,

Aceste-‘n smintirea-mi;

Mai scump, rămâne-vor,

Tr-un gând, amintirea-mi!.. –

 

 

Povești, a să scrie,

N-am zîle-îndeajuns,

Cum nici alte frâie,

Al slovei, ascuns; –

 

 

Pe rând, scurmă toate!..

A frunzăi nervuri,

Spre-o tihnă, socoate,

Sub ramuri, structuri,

 

 

 • Și visăle, poate,

Atuncia, peri-vor,

Gândiri ferecate,

Spre văchiul izvor; –

 

 

Acolo, de-o vreme,

Privăscu-mi, de zor:

Izvod de poeme,

Hrisoave cu dor –

 

 

 • Și toate, așteaptă

O frunte-aplecătă

A suie pe-o treaptă

Spre nori, fărmăcată; –

 

 

De unde-‘n cătarea-i,

Genuni, rostui-va-mi?!

L’-adânc, depărtarea-i,

Un dor mistui-va-mi?!..”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”

 

 [Sfârșitul părții I]

Scumpul caier

Poezii pentru copii

 

SPIC DE GÂND

 [ XIV ]

Scumpul caier

 

 

„Ori aceste gânduri, pleacă,

Tr-a străbate cercetări

Unui punct ce nicicum, seacă,

Gol și plin, îndepărtări;

 • După care s’-’or întoarce,

Strânse-’n tolba-mi cu povești

Când pe-un caier, scump, o toarce

Visări multe, să-’ți ivești!..

 

 

Negreșit, – ! – acestea toate,

Rătăcind cimilituri,

Ba te-întreabă, ba-’ți socoate

Tâlcuri vechi, cu noi măsuri;

 • Căci veșminte, deopotrivă-s,

Împletind copilării

Ce-’ntr’-a slovelor li lăs

Când tristeți, când bucurii –

 

 

Tu, ferice la cuprinderi,

Adă-ți cugetul ’n-aproape-mi;

Multe-’s cu folos – altminteri,

De ce oare-ar mai fi patemi?!..

Blând, izvoadele, la cumpâni,

Taine-adânci, desfășura-vor;

 • Cum ai vre a țâie-n mâni

Tot ce-într-însele-înșira-vor?!..

 

 

Ia șăzi lângă mine-oleacă!..

Hodinește, dar, o vreme; –

Umbre mute-a va să-întreacă

La izbânzi – da’ nu te teme!..

Făr’ a prinde chiar de veste,

Legănării, adorme-vor,

 • Căci pe-un fus, a me’ poveste,

Deapănă un vis și lor…”

 

 

©Th3Mirr0r

*** Din lumea celor mici – Vol. II ***

„Spic de Gând”