Titanii Literaturii Române

TITANII LITERATURII ROMÂNE

RO-Alecu Vacarescu.jpg
ALECU VĂCĂRESCU
* poet român din Țara Românească, Alecu Văcărescu
(1767 - 1799) [...]
RO-Constantin Diaconovici Loga.jpg
C.D. LOGA
* pedagog și scriitor român, un temerar al temerari gramaticii românești, Constantin Diaconovici Loga
(1770 - 1850) [...]
RO-Iancu Vacarescu.jpg
IANCU VĂCĂRESCU
* mare poet român, fiul lui Alecu Văcărescu, sprijinitor al tuturor inițiativelor culturale și literare ale vremii., Iancu Văcărescu
(1792 - 1863) [...]
RO-Alecu Donici.jpg
ALECU DONICI
* poet fabulist român basarabean. Eminescu îl situa printre scriitorii care „și-au încuscrit talentul individual cu geniul poporului...”, numindu-l, în poezia „Epigonii” - „Donici, cuib de-nțelepciune”, Alecu (Alexandru) Donici
(1806 – 1865) [...]
RO-Constantin Stamati.jpg
CONSTANTIN STAMATI
* scriitor român din Basarabia., Constantin (Costache) Stamati
(1786 — 1869) [...]
RO-Zilot Românul Stefan_Ioan_Fanuta.jpg
ZILOT ROMÂNUL
* istoric, jurist, poet și cronicar român., Ștefan Ioan Fănuță
(1787 - 1853) [...]
RO-Nicolae T. Orasanu.jpg
NICOLAE T. ORĂȘANU
* poet, publicist, memorialist român., Nicolae T. Orășanu
(1833 - 1890) [...]
RO-Iacob C. Negruzzi.jpg
IACOB C. NEGRUZZI
* scriitor, dramaturg, critic literar, jurist, profesor, politician, președinte al Academiei Române., Iacob C. Negruzzi
(1842 - 1932) [...]
RO-Dosoftei.jpg
DOSOFTEI
* sfânt * cărturar român, mitropolit al Moldovei, poet și traducător, Dimitrie Barilă
(1624 - 1693) [...]
RO-Alexandru V. Beldiman.jpg
ALEXANDRU BELDIMAN
* sub diferiți domnitori ocupă funcțiuni însemnate și ajunge până la demnitățile de mare postelnic și mare vornic, Alexandru (Alecu) Beldiman
(1760 - 1826) [...]
RO-Gheorghe Asachi.jpg
GHEORGHE ASACHI
* poet, prozator și dramaturg român, întemeietorul nuvelei istorice. În poezie, abordează toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații, balade. , Gheorghe Asachi
(1788 - 1869) [...]
RO-Vasile Aaron - Carte.jpg
VASILE AARON
* jurist, traducător și poet român din Transilvania., Vasile Aaron
(1770 - 1822) [...]
RO-Alecu Russo.jpg
ALECU RUSSO
* poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român (originar din Basarabia), ideolog al generației de la 1848., Alecu Russo
(1819 - 1859) [...]
RO-Nicolae Nicoleanu.jpg
NICOLAE NICOLEANU
* poet român. Unicul său volum de Poezii a apărut la Iași (1865), când poetul avea 30 de ani, cu o prefață de lacob Negruzzi. , Nicolae Nicoleanu
(1835 — 1871) [...]
RO-Andrei Muresanu.jpg
ANDREI MUREȘANU
* poet și revoluționar român din Transilvania. Poemul său "Un răsunet", scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios ("Din sânul maicii mele"), poem denumit ulterior "Deșteaptă-te, române!", a devenit imn revoluționar - fiind numit de Nico, Andrei Mureșanu
(1816 - 1863) [...]
RO-Vasile Alecsandri.jpg
VASILE ALECSANDRI
* poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al , Vasile Alecsandri
(1821 — 1890) [...]
RO-Mihail Eminovici.jpg
MIHAI EMINESCU
* "Floarea de colț" a Literaturii Române. Geniul Poporului Român: poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română., Mihail Eminovici (EMINESCU)
(1850 – 1889) [...]
RO-Varlaam.jpg
VARLAAM
* Mitropolit al Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu, scriitor și om de cultură., Sfântul Ierarh Varlaam (Moțoc) al Moldovei
(1580/1585? – 1657) [...]
RO-Oda-Mihail Halici.jpg
MIHAIL HALICI
* cărturar umanist, poet, autor al Dictionarium valachico-latinum, de o mare importanţă pentru istoria literaturii române. Este autorul primei poezii în versuri metrice din literatura română., Mihail Halici
(1643 - 1712) [...]
RO-Constantin D. Aricescu.JPG
C. D. ARICESCU
* istoric și publicist român. Ca scriitor, Aricescu a compus versuri naive și un roman neizbutit („Misterele căsătoriei”)., Constantin D. Aricescu
(1823 - 1886) [...]
RO-Vasile Bob-Fabian.jpg
VASILE BOB-FABIAN
* profesor și poet român; a scris versuri cu caracter patriotic și satiric, Vasile Bob-Fabian
(1795 - 1836) [...]
RO-Nicolae Istrati.jpg
NICOLAE ISTRATI
* scriitor și om politic moldovean. Autodidact cu o bună cultură, impresionează prin varietatea genurilor abordate: dramă, eseu, poezie, articol de ziar, editare de documente istorice., Nicolae Istrati
(1818 - 1861) [...]
RO-Mihai Gregoriady Bonacchi.jpg
M. G. BONACHI
* Poetul a lăsat urme durabile în istoria literaturii române, precum și în bibliotecile de la noi. A tradus în românește pe "Anacreon", poet care exercitase o influență considerabilă asupra începuturilor liricii culte., Mihai Gregoriady Bonacchi
(1790 - 1862) [...]
RO-Ion Neculce.jpg
IOAN NECULCE
* cronicar moldovean, mare boier, care a ocupat funcții importante în perioada domniei lui Dimitrie Cantemir, Ion Neculce
(1672 – cca.1745) [...]
RO-Dimitrie Cantemir.jpg
DIMITRIE CANTEMIR
* domn al Moldovei, mare cărturar al umanismului românesc, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor., Dimitrie Cantemir
(1673 – 1723) [...]
RO-Ioan Budai-Deleanu.jpg
IOAN BUDAI-DELEANU
* scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii Ardelene., Ioan Budai-Deleanu
(1760/1763 - 1820) [...]
RO-Alexandru Deparateanu.jpg
ALEXANDRU DEPĂRĂȚEANU
* poet, politician și dramaturg român., Alexandru Depărățeanu
(1835 – 1865) [...]
RO-George Creteanu.jpg
GEORGE CREȚEANU
* poet și publicist român., George Crețeanu
(1829 - 1887) [...]
RO-Dimitrie Bolintineanu.jpg
DIMITRIE BOLINTINEANU
* poet român, om politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848, a scris foarte mult atât în proză cât și în versuri. Opera sa poetică cuprinde ciclurile Legendele istorice, Florile Bosforului, Basmele, Macedonele și Reveriile., Dimitrie Bolintineanu
(1819 — 1872) [...]
RO-Constantin T. Belimace.jpg
C. T. BELIMACE
* autor de literatură cultă aromână, de aceeași origine., Constantin T. Belimace
(1848 — 1928) [...]
RO-Mihail Zamfirescu.jpg
MIHAIL ZAMFIRESCU
* scriitor român: prozator și dramaturg., George Mihail Zamfirescu
(1898 – 1939) [...]
RO-Miron Costin.jpg
MIRON COSTIN
* boier, diplomat, om politic, important istoric al Principatului Moldovei, Miron Costin
(1633 – 1691) [...]
RO-Nicolaus Olahus.jpg
NICOLAUS OLAHUS
* umanist, istoriograf și om politic de origine română care a activat în Regatul Ungariei, ocupând demnitatea de arhiepiscop de Esztergom (în latină Strigonium), regent al Ungariei și apoi guvernator al țării. Tatăl său, Ștefan, era originar din Orăștie. Mama sa, Barbara Huszár, era descendentă din familia lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, Nicolaus Olahus
(1493 - 1568) [...]
RO-Ioan Barac.jpg
IOAN BARAC
* traducător, scriitor și poet român, exponent al Școlii Ardelene., Ioan Barac
(1776 - 1848) [...]
RO-Alexandru Hrisoverghi.jpg
ALEXANDRU HRISOVERGHI
* poet român. A murit de tânăr şi a rămas foarte puţin cunoscut în literatura română., Alexandru Hrisoverghi
(1811 - 1837) [...]
RO-Costache Negri.jpg
COSTACHE NEGRI
* scriitor, om politic și patriot român., Costache Negri
(1812 - 1876) [...]
RO-Antioh Cantemir.jpg
ANTIOH CANTEMIR
* poet de limbă rusă, un scriitor și diplomat rus de origine română, fiul domnitorului român Dimitrie Cantemir., Antioh Dimitrievici Cantemir
(1709 - 1744) [...]
RO-Costache Negruzzi.jpg
COSTACHE NEGRUZZI
* om politic și scriitor român din perioada pașoptistă., Costache Negruzzi
(1808 – 1868) [...]
RO-Nicolae Skelitti.jpg
NICOLAE SKELITTI
* poet și traducător român, unul din membrii statornici ai „Junimii” şi colaborator constant la revista „Convorbiri literare”. , Nicolae Skelitti
(1835 – 1872) [...]
RO-Grigore Ureche.jpg
GRIGORE URECHE
* primul cronicar moldovean de seamă a cărui operă s-a păstrat, Grigore Ureche
(cca. 1590 – 1647) [...]
RO-Barbu Paris Mumuleanu.jpg
BARBU PARIS MUMULEANU
* autodidact și mare poet român. Mihai Eminescu i-a atribuit epitetul de „Glas de durere”, în „Epigonii”., Barbu Paris Mumuleanu
(1794 - 1836) [...]
RO-Daniil Scavinschi.jpg
DANIIL SCAVINSCHI
* tălmaci și versificator, poet și traducător din Bucovina. Eminescu îl apreciază, numindu-l "Daniil cel trist și mic", în poezia sa, "Epigonii"., Daniil Scavinschi
(1795 - 1837) [...]
RO-Vasile Carlova.jpg
VASILE CÂRLOVA
* poet și ofițer român, care a scris doar cinci poezii dar a intrat în Istoria literaturii române a lui George Călinescu., Vasile Cârlova
(1809 - 1831) [...]
RO-Dimitrie Eustatievici.jpg
DIMITRIE EUSTATIEVICI
* autorul primei gramatici românești, dascăl la școala românescă din Șchei (Brașov) și director al școlilor neunite din Transilvania, timp în care a elaborat „Gramatica”, precum și alte manuale școlare., Dimitrie Eustatievici
(1730 - 1796) [...]
RO-Cezar Bolliac.jpg
CEZAR BOLLIAC
* poet liric protestatar, promotor al studiilor arheologice și gazetar român., Cezar Bolliac
(1813 - 1881) [...]
RO-BPHasdeu.jpg
B. P. HAȘDEU
* scriitor și filolog român, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii rom, Bogdan Petriceicu Hîjdeu
(1838 - 1907) [...]
RO-Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti.jpg
I. A. Brătescu-Voinești
* prozator român, faimos pentru povestirile sale, scrise inițial pentru copiii săi., Ioan Alexandru Brătescu-Voinești
(1868 - 1946) [...]

ALTE PERSONALITĂȚI

 
 
 
RO-Antim Ivireanul.jpg
ANTIM IVIREANUL
* teolog, episcop și mitropolit român, Antim Ivireanul
(cca. 1640/1650 — 1716) [...]
RO-Nicolae Milescu.jpg
NICOLAE MILESCU
* cărturar, traducător, călător, geograf și diplomat român, Neculai Milescu Spătarul
(1636- 1708) [...]
RO-Nicolae Vacarescu.jpg
NICOLAE VĂCĂRESCU
* poet român, fiul cel mic al lui Ienăchiță Văcărescu. Originalitatea sa constă în accentele folclorice neobișnuite ale cîntecului haiducesc Durda, în care se evocă natura reînviată în primăvară., Nicolae Văcărescu
(1786 - 1825) [...]
RO-Anton Naum.jpg
ANTON NAUM
* cel mai în vîrstă dintre poeții junimiști și a reprezentat un moment distinct al poeziei românești din secolul al XIX-lea., Anton Naum
(1829 – 1917) [...]
RO-Ion Heliade-Radulescu.jpg
ION HELIADE-RĂDULESCU
* scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, întemeietor al presei din Țara Românească, tipograf, editor, poet, prozator, critic. Mihai Eminescu a scris oda "La Heliade", iar după decesul scriitor, Ion Heliade-Rădulescu
(1802 — 1872) [...]
RO-Ioan Sarbu.jpg
IOAN SÂRBU
* fabulist român basarabean., Ioan Sârbu
(1830 - 1868) [...]
RO-C.V.Carp-Fabule.jpg
COSTACHE V. CARP
* fabulist şi jurist român., Costache V. Carp
(1838-1880) [...]
RO-Theodor Serbanescu.jpg
THEODOR ȘERBĂNESCU
* poet și traducător român in cercul societății literare Junimea și membru corespondent, din 1894, al Academiei Române, la secțiunea literară., Theodor Șerbănescu
(1839 - 1901) [...]
RO-Simion Stefan.jpg
SIMION ȘTEFAN
* cărturar și traducător român, mitropolit al Ardealului, Simion Ștefan
(n. ? - 1656) [...]
RO-Costache Conachi.jpg
COSTACHE CONACHI
* boier și scriitor român, un poet foarte delicat, care a ocupat înalte funcții dregătorești în Moldova., Costache Conachi
(1777 - 1849) [...]
RO-Ioan Prale Psaltirea.jpg
IOAN PRALE
* publicist și scriitor român, cea mai importantă operă a sa fiind "Psaltira prorocului și împăratului" (1820), compusă în versuri. În "Epigonii", omagiind scriitorii din trecut, Mihai Eminescu îl numește "Prale, firea cea întoarsă"., Ioan Prale
(1769 - 1847) [...]
RO-Constantin Balacescu.jpg
CONSTANTIN BĂLĂCESCU
* poet și fabulist român, Constantin (Costache) Bălăcescu
(cca. 1800 – 1880) [...]
RO-Gheorghe Baronzi.jpg
GHEORGHE BARONZI
* poet, prozator, gazetar și traducător român., Gheorghe (George) Baronzi
(1828 - 1896) [...]
RO-Gheorghe Sion.jpg
GHEORGHE SION
* scriitor român, membru titular (din 1868) al Academiei Române, a scris versuri și piese de teatru fără o valoare deosebită. Proza memorialistică („Suvenire contimporane”, 1888), remarcabilă prin culoarea și fluența evocării, cuprinde portrete memorabile, Gheorghe (George) Sion
(1822 - 1892) [...]
RO-Ioan Lapedatu.jpg
IOAN LAPEDATU
* economist și om politic român, ministru de finanțe al României, guvernator al Băncii Naționale a României, membru de onoare al Academiei Române (din 1936)., Ioan Lapedatu
(1876 - 1951) [...]
RO-Neagoe Basarab.jpg
NEAGOE BASARAB
* domnul Țării Românești între 1512 și 1521, Neagoe Basarab
(~1481 – 1521) [...]
RO-Dimitrie Tichindeal.jpg
DIMITRIE ȚICHINDEAL
* preot, cărturar, fabulist, traducător și militant pentru educarea românilor în limba lor maternă. Este același mare talent versificator, după cum a fost numit de Mihai Eminescu, în "Epigonii", "Țichindeal, gură de aur”. , Dimitrie Țichindeal
(1775 - 1818) [...]
RO-Ienachita Vacarescu.jpg
IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU
* poet, filolog și istoric român din Țara Românească, din familia Văcărescu, precursor al folosirii limbii române culte, erudit și poliglot, autorul celei dintâi gramatici românești tipărite (1787), care, pe lângă diversele categorii gramaticale, cuprinde, Ienăchiță Văcărescu
(1740 - 1797) [...]
RO-Alexandru Sihleanu.jpg
ALEXANDRU SIHLEANU
* poet romantic român. Acesta scrie cu melancolie despre meleagurile natale, despre oamenii locului și despre pârâul Slimnic care curge la poalele castelului. Versul său melodios l-a determinat pe Mihai Eminescu să-l numească „Liră de argint“ în poezia «E, Alexandru Sihleanu
(1834 - 1857) [...]
RO-Ioan_Catina-Poezii.jpg
ION CATINA
* poet și jurnalist din Țara Românească., Ion Catina
(1827 – 1851) [...]
RO-Grigore Alexandrescu.jpg
GRIGORE ALEXANDRESCU
* poet și fabulist român., Grigore Alexandrescu
(1810 - 1885) [...]
RO-Dimitrie Petrino.jpg
DIMITRIE PETRINO
* poet, membru corespondent al Academiei Române din 1877., Dimitrie Petrino
(1838 - 1878) [...]
RO-Vasile Bumbac.jpg
VASILE BUMBAC
* poet român din Bucovina., Vasile Bumbac
(1837 - 1918) [...]
Widget is loading comments...