Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - VIBRAȚIE

tehnica2.jpg

XVIII.

Vibraţie

00000000

 

 

“Vibrez Originea, Radial şi Eliptic, într-o Spectralizare a Formei.

SuperRelativizarea Expresiei Formei ESTE Revelaţia Armoniei.”

 

 

Clipesc...

Într-o unitate de măsură, spun:

“Eu măsur Clipa.”

.. Şi din  fracţiunea genei mele, mi s-a revelat Lumina. Cine sunt? Un “ceva” petrecut dintr-o Beznă, sub Vibraţia Divină.  Creatura.

SUNT 0, O Sferă,  Spectralizându-mă către această lume – Măreaţa Creaţie Divină. Conştientizez acea legătură Unică, Tainică, prin care Dumnezeu îşi Manifestează Puterea.

În Vibraţia Infinităţii, am devenit parte a unui Întreg. Şi ce e acela, Întregul? Am clipit iar – şi deodată, de o dată, s-a fracţionat Totul, în juru-mi. Până şi măsura. Era un ochi, prins de un altul. O, dezlegat şi legat de Nimic!..

Există!.. Sub Izvodirea NeCuprinsului Glas şi Ocheanul Marelui Cuget,

O INFINITATE!..

Lacrimă a Eternului, picurând fără Încetare, în Fântâna Adâncurilor...

Nu există timp, ci TIMP. Nu există spaţiu, ci SPAŢIU. În SuperRelativizarea acestora, fiecare Izvodire cuprinde şi AFLĂ Măsura, [A-S/L/T-F-E-L] înCât Ordinea de Sistemă a Matricei Divine să le pătrundă un Vestmânt. OriCât-E Izvodiri s-ar AFLA în Sine, cuprind propriul Sistem de Referinţă, în Matrice, ca o prelungire a Divinului, pătrunsă de Chipul Dumnezeiescului TOT, reflectând Puterea NeAsemuită a Marelui Cuget, care sub Izvodirea Sinelui, Creează!.. DUMNEZEU sădeşte în FIEcare FIInţă o fărâmă din Sine, care le AFLĂ şi Dăruieşte un Rost, către Existenţă, Manifestând IUBIREA SA.

Sunt SFERĂ. Creatură. AFLU. Vibrez, sub Spectralizarea Formei. Emit şi receptez niveluri informaţionale spre a ReDefini Realitatea.

Dacă TOTUL se supune Infinităţii – şi unui Sistem de Referinţă Divin, Unind Originea ca FIInd DUMNEZEU, Conştientizez că Timpul şi Spaţiul se AFLĂ în Miezul propriu al Sferei care îmi defineşte Forma. Astfel, FIEcare Structură derivată din Expresia Sinelui Divin, cuprinde   un sistem de referinţă propriu – DAR – ancorat în Infinitatea Divină TIMP-SPAŢIU. Axiomatic, AFLU dualitatea necesară – chiar o pluralitate raportată la Creaţie – precum că nu numai Timpul şi Spaţiul derivă ciclic, evenimentele, ci chiar Structurile Matricei Universale, iar Multiversurile, Există – DAR – ancorate într-o mişcare eliptică a Originii – şi Timp-Spaţiu-Sistem Referenţial, devine o Hiperbolă a unui UNIVERS UNIC – care printr-o SuperRelativizare, derivă Expresia Formei, sub aceeaşi Unică Izvodire, a Creaţiei Divine. AFLU o Emisie Spectrală Divină, drept Formă Unică, care nu numai că pătrunde în toate Formele Izvodirii, ci şi Creeză ciclic o Armonie, prin Legile Matricei Universale şi Împletirea Tainelor, Rosturilor. Măreaţa, Divina Creaţie!.. Multiversurile – Multiversul - Universul, ca emisie spectrală a Unicului UNIVERS, care nu poate fi definit de Structurile Creaţiei deCât numai prin Originea Sinelui.

Emit Unda 0 şi receptez O alta.

Mă sorb, Sferă de Lumină, în Marea de Numere, să Conştientizez Măreţia Creaţiei Divine.

Sunt AICI.

O INFINITATE!..

Vibrez...

 

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”