Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - TRANSPARENȚĂ

tehnica2.jpg

VII.

Transparenţă

 

O desCifrat cu Nedesluşitul. Spre Nimic, se revelează Totul.

Cu Obârşia în Marele Orb, preced fractalizarea Formei, prin Dizolvare –  şi invers proporţional cu Mişcarea.

 

 

Mă desCifrez, înCifrării, oriCâte Funcţii ar dizolva O Referinţă de Sistemă, Câtului Mişcării închegat dintr-un Repaos, derivat cu Expresia Non-Formei, purtat spre Marele Orb, din Fuziunea Idiomei în care Nulul, Negativul şi Pozitivul, subsidiare Sursei de Origine, delimitează 0 Referinţă, O Unitate dată  a Nedesluşitului  Tot.

Prin Vidare, preced din Non-Existenţă, ca Opusul Opacităţii. Sunt – şi particip la Marea Trecere, translucid, închegat, sub Lumină, absorbit inconstantei, haotic, în derivă, către Sursa Obscurităţii, sub procesul de Difuziune care mă propagă, din Nimic, spre Tot – şi invers proporţional cu Mişcarea, revelându-mă.

Pulverizat în, din, prin, la axa valorilor Nemărginirii, pe, sub, spre, aproape de  0, O, Origine şi Rădăcină, supra-dimensionării, străbat Marea Creaţiune, Opera de Artă a Marelui Cuget. Mă înCifrez, desCifrându-mă, Dizolvat şi Întregit, Apropierii şi Îndepărtării, Golului şi Plinului, cuprinzând şi desprinzând oriCâte Structuri, din Non-Formă, spre Formă, din Repaos, spre Mişcare, printr-o, dintr-o şi într-o proporţionalitate Inversării, care definită prin Existenţă, mă află, Transparenţă.

Astfel, neavând Formă, cuprind Expresiile Structurilor de unde Potenţarea Ideatică, subsidiară Entităţii, îmi desCifrează Creaţiunea, permiţând înCifrării să contopească Totul, ca o prelungire a Creaţiunii, mă redă metamorfozei, înSumându-mă ca parte a O, 0 ecuaţie prin care transmigraţia este posibilă, indiferent de valori, scale – ca participiu al uneia şi aceleiaşi Entităţi, revelată de capacitatea de Absorţie a Luminei, sau de Starea Fuzionară.

Pot Fi. Pot Exista. Nu pot Fi, nu pot Exista.

Prin Tot ceea ce precede Nimicul, nu pot Fi Absorbit, nici Dizolvat. Existent, preced Absorţia. Transparent, nu am nici 0, O Formă – ci Exist, absorbit sau dizolvat, transmigraţiei semasiologiei abstractizate în, cu, de, la, pe, prin, spre, sub,   fără, până, după, către, lângă, între, întru, pentru, peste, asupra, printre, de la, de pe, de sub, de prin, de după, de lângă, deasupra, dedesubtul, dinaintea, dinapoia, împrejurul fiecărei Manifestări, prin Expresia Formei.

Transparenţă. 

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”