Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - TRANSMIGRAȚIE

tehnica2.jpg

V.

0 - O O O O O O O O O

Transmigraţie

 

Modulată, constanta Ideaţiei se înSumează Nemărginirii.

Existenţa Entităţii se reflectă în Formă, supunând-o ciclic, Puterii, prin Manifestarea Adâncimii Vibraţiei, proiectându-se din Originea Marelui Cod, Expresia Necuprinsului dimensionând Divina Creaţie.

 

 

Nu Exist...

Nu Sunt Tot ce cuprinde Nimicul, nici Nimicul care desprinde Tot, iar dacă Ideii i s-ar atribui o Formă, Expresia acesteia şi-ar avea obârşia în Non-Existenţă şi Non-Acţiune.

Dar Exist...

Printr-o aflare a Limitei care precedă valorile unui potenţial de permutare a structurii, Necuprinsul dimensionează, prin Ideatica unui Cât care să  defragmenteze Expresia –  înCât fie 0 inegalitate de Ordine, se împleteşte O cuantificare, în aceeaşi Matrice care, sinergetic, redă Unitatea, sub Puterea Vibraţiei.

Originea, precede smulgerea Ideii întru Existenţă, cu Nedesluşitul. Din Nimic, se revelează Totul, ca Operă de Artă, îngemănând Desăvârşirea Creaţiei.

Într-o succesiune capabilă de a cuprinde înFiinţarea Începutului şi Sfârşitului, sub Unicitatea care purcede valorile ciclice în Definit, integrând o Formă de Modulaţie, reflecţia Entităţii Primordiale devine permutaţia cuantificării, stratificând Exprimarea Divinului, ca de altfel, transmigraţia unei Unde spre Nemărginire, prin Evoluţie – Esenţa Cunoaşterii, ca 0 şi O înCifrare smulsă din Necreat, redând Forma care să poată absoarbe Creaţia Marelui Cuget, cu Adâncimea Expresiei.

Mă aflu.

Sunt aici, corpuscul strivit dintr-o cuantă, ca să pot avea o Formă – şi ca din Expresia acesteia, să pot pătrunde sub vestmintele Marelui Kivant, absorbindu-mă dimensiunilor, într-o transmigraţie, alternând între Existenţă şi Non-Existenţă, defragmentând Idioma unei Sistemă sau absorbind înCifrarea-I, eliberându-mă Nedefinit, într-un Ciclu al Spectralizării, Gol sau Plin de Substanţă, redat sau înlănţuit Mişcării şi Repaosului.

M-am redescoperit, refracţie şi reflexie, a Ideaticii, smulgând Structura care mă leagă şi dezleagă de Nimic, în Curgerea fără de încetare, sub Glasul Izvorului Adâncimii Fiinţei Unice, care mă Află, cu Ocheanu-I – al Nemărginirei Puteri şi Suflarea NeCuvântării, revelându-mi-se...

O, câtă Lumină,

se revarsă peste această Întunecime fără de margine!..

.. şi am zvâcnit, deodată, de o dată, din Repaos, spre Mişcare, acolo unde Unda Începutului şi Sfârşitului, cea NeCunoscută înFiinţării, ci numai către Sinele Divin, DUMNEZEU, vibra, peste TOT ..

–   şi astfel, A-Tot-Ţiitorul Măreţei Creaţii, ÎnSumat-Câtuitorul, înCifra şi desCifra, Unificând 0 - Αα Alfa şi O – Ωω Omega, Numărul şi Litera, cu Puterea şi Suflarea Gurii Sale...

.. iar Măreaţa-I Creaţie, Opera de Artă, împletea Structuri, smulgând CâtE 0 Cifră – şi CâtE O Literă, din Izvorul Fântânii Adâncurilor şi din Marea de Numere, torcând acelaşi Ecou NeSfârşit, aceeaşi Undă, sub care Formele, vibrau laolaltă, către o altă transmigraţie a Expresiei...

0 - O O O O O O O O O

Mă aflu.

Sunt aici – şi acolo. Dincolo. Tot şi Nimic, înTors dintr-o Frecvenţă.

Transmigrat, mie însumi.

Un punct, reflectându-mă, în Nimicnicia-i.

Nihil Sine Deo!..”

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”