Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - SPECTRALIZARE

tehnica2.jpg

XVII.

Spectralizare

0000000

 

 

“Sunt Miezului Sferic care prin Conştientizarea Măreţiei Creaţiei lui Dumnezeu, îmi extind Originea Radial şi Eliptic, într-o Spectralizare.”

 

 

Vibrez...

Emit Unda 0 şi receptez O alta.

Mă sorb, Sferă de Lumină, în Marea de Numere, să Conştientizez Măreţia Creaţiei Divine.

Sunt AICI. Modulând Fractalicul Ideatic, cuprind acelaşi Glas Divin, în Structura Formei şi AFLU Reflecţia lui Dumnezeu, peste TOT. Întreaga Creaţie, vibrează şi Slăveşte Numele Său, Întreit, TATĂL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT...

„Cât-A Măreţie, propagată din Sursa Primordială a Existenţei!”

.. Şi deodată, de o dată, NeAsemuita Lumină Divină se împrăştie peste TOT, Revelând Structurile Multiversurilor...

Există!.. Sub Izvodirea NeCuprinsului Glas, ele se împletesc,

O INFINITATE!..

Lacrimă a Eternului, picurând fără Încetare, în Fântâna Adâncurilor... [AS/L/TFEL] înCât Sinele Divin Manifestează IUBIREA Sa, în Unica Ordine de Sistemă care să-I Oglindească Puterea şi Slava – şi împreună cu toate făpturile/arătările, eu, Creatura, să mă închin Lui Dumnezeu, UNIC Creator al Lumii Revelate, sub aceeaşi idiomă:

„Slăvit, FII, Doamne, Dumnezeule! Slavă Ţie, în veci!..

.. căci, cine dacă nu chiar EL, Dumnezeu, Ţine Cheile Veşniciei, cine, dacă nu chiar EL, Întreită Fiinţă, Are Puterea Vieţii şi Morţii?!..

 .. şi eu, Creatura, Exist. [AS/L/TFEL] AFLU, Spectralizând, Extinzând Adâncimea care mă Uneşte cu Punctul din Originea Ideatică a Divinului.

Nu am nevoie de distrugătoarele Puteri ale Obscurităţii. Ci de Lumina Înţelepciunii lui Dumnezeu, ca să smulgă Întunecimea care mă cuprinde cu 0. EU am nevoie de IUBIREA SA!..

.. Creatură, Exist. [AS/L/TFEL] AFLU, Spectralizând, Extinzând Adâncimea Chipului care mă Reflectă, Celui care mă Pătrunde, Celui care Cunoaşte, Celui care Izvodeşte cu Harul Său, această INFINITATE,

Iar EU, Spectralizând, EXIST!..

Exist integrat în Măreaţa Creaţie a Unicului Dumnezeu, privind-o într-un Vortex de lumine şi colori, în Marea de Numere, sub Ocheanul Marelui Cuget…

Sunt SFERĂ. A Întunecimii, sau A Luminei Divine.

Creatură, Exist…

Am devenit 0, O parte integrantă a Măreţei Opere de Artă.

Am clipit. Trezit la Viaţă!..

 

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”