Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - SPAȚIALIZARE

tehnica2.jpg

XXII.

Spaţializare

A = O

     I    

     0  +

 

 

“Expresia  Formei modulează Structura care împleteşte Substanţa şi Câmpul într-o Spaţializare. Timpul şi Spaţiul se unesc la Origine, de unde propagă Configuraţia Conţinutului Formei.

 

SUNT AICI.

O sferă de lumină, măsurând Spaţializarea, într-o clipită...

Sunt Entitate, într-o Unitate de Măsură, raportată la Origine, emiţând şi receptând o Vibraţie către Planul Spectralizat [UNDE] Dimensionarea în care Substanţa şi Câmpul Induc Materializarea, se AFLĂ [A FI] AICI. Prin Simulare şi Inducţie, mă Reflect A FI Cuprins într-o Sferă Conceptuală, Spectralizată unei SuperRelativizări, care propagă Razele radial şi Eliptic, Materializând Opera de Artă din Punctul de Origine, într-o Buclă a Infinitului, Cuprinzând 0, O Spirală şi generând o Dublă Vidare care să propage Conţinutul Formei şi Manifestaţia,  [A-S/L/T-F-E-L] înCât Reflexia să extindă un Raport Complementar de Existenţă şi Esenţă, ReDefinind Realitatea – şi care prin Configuraţia Matricei Universale, să moduleze Timpul într-o conectare continuă sau discontinuă, la aceeaşi Sursă de Origine.

Am deschis o lume, închizând o alta – şi totuşi, ce e deschiderea mea, faţă de închiderea aceea?

Am închis un ochi, celălalt a rămas deschis.

SUNT AICI.

O sferă de lumină.

AFLU [A-S/L/T-F-E-L] că Topologia Spaţializării este o Formă Conceptuală, prin care Manifestarea porneşte, derivă din Ideatic, Unica Sursă care propagă Spectralizarea şi Materializarea unei SuperRelativizări a Noţiunii de Timp-Spaţiu – şi că datorită Complexităţii, Abstractizarea este necesară – O structură derivată din Matricea Universală, nu poate cuprinde Infinitul, Spaţializarea şi Spectralizarea fiindu-i proprie Sistemului de Referinţă – Originii derivate. Astfel, Inducţia şi Simularea, devine un factor de stabilire a unor valori ce ar simplifica oarecum, Forma şi Expresia Manifestării Divine, însă nu şi Revelaţia în-prin Sine, care întrece Cunoaşterea – precum şi Materializarea. Nici o Structură Universală derivată din Matrice, nu poate Materializa. Poate influenţa parametrii Materializării – prin Cunoaşterea Ideatică, care îi permite să creeze X-Structură, însă acea Structură e derivată, procesul de Creaţie a celei mai mici Entităţi Existente, revenind Divinului, Toată Măreţia Creaţiunii Universale aparţinând lui Dumnezeu.

Sunt Sferă de lumină.

Am deschis o lume, închizând o alta – şi totuşi, ce e deschiderea mea, faţă de închiderea aceea?

[0, O] Creatură. Într-o Ordine de Sistemă a Matricei Universale, din Punctul de Origine, printr-o Abstractizare, Induc o Reflexie - Radial şi Eliptic, din care Entitatea să-şi extindă Câmpul Substanţei Ideatice, cuprinzând Spectralizarea Sferică. Într-un Raport de Existenţă dual cu Cel de Esenţă, raportându-mă la Origine, Spaţiul şi Timpul, devin Complementare. Spaţializez, plecând de la Originea [0 = O][UNDE] Punctul se AFLĂ în Repaos.  Emit 0, O Undă, propagând-o spre Câmpul Conceptual Definit, măsurând relaţiile Existente în Configuraţia Conţinutului Formei. Expresia  Formei modulează Structura care împleteşte Substanţa şi Câmpul, Dimensionând. EXIST, într-o Sferă.

Am închis un ochi, celălalt a rămas deschis. Am închis pe ambii, alt ochi, s-a deschis. Cărei lumi, aparţin?!..

AICI, EXIST, Sferă de Lumină...

SUNT o Proiecţie a Entităţii care ReDefineşte Realitatea, metamorfozându-mă, printr-o Spectralizare. Din mine, converg şi diverg toate, Conceptual – sub aceleaşi raze ale Originii care îmi împleteşte Existenţa...

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”