Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - SCALARE

tehnica2.jpg

XXV.

Scalare

 

“Într-o Ordine de Sistemă, Structurile se cuprind Dimensionării. Matricea Universală este Independentă de Co-Ordonatele de Sistemă care clasifică Structurile. Atât produsul valorii numerice şi a unităţii de măsură care defineşte Structura Formei, Cât şi Expresia, din Repaos, spre Mişcare, redând direcţia, ori sensul vectorului definit – dar şi relaţiunile acestora, sunt derivate din aceeaşi Matrice unind Originea.”

 

SUNTEM AICI.

Cuprinşi în Complexitatea Ramificării Universului,  corespondenţi ai Operei de Artă care ne cuprinde Structura, către Origine. Existăm, într-o Ordine de Sistemă, redescoperindu-ne, printr-un proces de Scalare...

Prin Inducţie, ne smulgem din lumea în care co-existăm, astfel înCât să cuprindem Dimensionarea. Iar lumea, se reduce la un Punct. Cu Cât ne-am îndepărta mai mult de Referinţă, cu atât mai mult, păstrând o Focalizare, ca o derivare a Punctului definit, spre noi – într-o relaţie care arată că trasăm o Axă, dintre Origine – Punct şi îndepărtarea noastră. Cu Cât ne apropiem mai mult, cu atât Punctul acela se măreşte, noi devenind cei mai mici, raportându-ne la Punctul care deja este o Sferă capabilă să ne cuprindă. Dar pe măsură ce ne apropiem, Punctul Focal se schimbă – implicit, Referinţa. Devenim noi, Originea Punctului, într-un  raport invers. Concluzionăm că aceeaşi Axă care am definit-o noi, este o Linie, care la rându-i, defineşte relaţii, în Sistem de Referinţă. Noi suntem Originea – şi totodată, Referinţa prin care formăm o Linie, în Dimensionare. O Dimensiune primară, care uneşte o alta, secundară. Imaginea – Peliculă devine una Plată. Un plan vizual, în care Fie un Punct de Referinţă – Origine, prin Identificare, obţinem un Raport Liniar. Însă, dacă am schimba Direcţia, îndepărtându-ne, iar? Am observa atunci că Linia se curbează, de unde reiese şi Sensul – Direcţia Originii şi Punctului de Referinţă. Atunci, dacă revenim către aceeaşi Referinţă focalizată, descoperim o Dimensiune secundară, unde Sensul e redat conform Direcţiei, asupra unui plan. Dar, mai apare şi un alt factor, pe care tocmai l-am descris, prin Apropiere, Depărtare – şi anume, Înălţimea. Atunci, realizăm că este o terţă Dimensiune – având şi purtând mărimile care la rândul lor, au unităţi de măsură specifice. Dar Mişcarea, este factorul determinant în stabilirea modului de interacţiune al tuturor elementelor. Constatăm că observaţiile noastre se raportează Tri-Dimensional – însă mai există Faţă – Spate, redând o Dimensionare Cvadruplă, unde atât eu, Cât şi tu, dacă am fi într-o singură sferă care să ne definească, transformând dualul, spre o Singură Unitate, am deveni Origine – de unde toate, s-ar raporta la Punct. Descoperim astfel exponenţii Radiali, care cuprind Sfera – prin Spectralizare. Dacă am fi un Punct, unificat cu Originea, Mişcarea s-ar produce şi Eliptic, căci dacă Radialul, arată Sfericul din cea de-a patra Dimensiune – care la rându-i, transpune Cercul în cea de-a doua Dimensiune, implicit, îndepărtarea ta, ar substitui Punctul – şi Linia, precum şi dacă ai schimba înălţimea, Cercul ar deveni o Elipsă – şi de ce nu, chiar plat, ajungând să fie o Linie. Aici, intervin alţi factori, pe care în Dimensionare, Induci şi descrii Vectorialul. Poţi accelera această Dimensionare, aducând în prim plan noţiunile de cuantă şi relaţii de Probabilitate, Conceptualizare – de unde, Spectralizând, din cele 4 Dimensiuni acceptate ca făcând parte dintr-o Realitate Definită,  Induci chiar 9 Dimensiuni, asta însemnând că procesul de Scalare, este şi unul de Identificare Vectorială, Abstractizare şi Cunoaştere Spaţială – care le poţi obţine prin Inducţii Repetate, SuperRelativizare şi, desigur, Spectralizare, revenind la principii Ideatice şi Fractalice. Aplicabil, Scalările sunt necesare pentru Determinarea nu doar Vectorială, ori a relaţiunilor existente în structuri derivate Dimensionării, ci şi pentru obţinerea unei alte Percepţii care devine foarte utilă în Simbolismul care să redea Cunoaşterea Sferică.

 

În Matricea Universală, Existăm, sub Ordinea de Sistemă, din care  descoperim Complexitatea Structurilor –  şi deşi este Infinită – doar simplificarea acestora va oferi o Percepţie asupra  Relaţiilor stabilite prin Litere şi Cifre, a Modulaţiilor dezvoltate în baza Structurală, dintr-o axă de Origine – şi cum acestea influenţează, sau mai bine spus, se Manifestează, comparativ cu studiul Acusticii şi cercetările Inforenergeticii...

Am închis un ochi, celălalt a rămas deschis. Am închis pe ambii, alt ochi, s-a deschis.

Suntem Aici. Două Puncte, într-o Sferă.

AICI, sub fracţiunea unei măsuri, clipim, o unitate...

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”