Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - REDEFINIREA REALITĂȚII

tehnica2.jpg

VIII.

Redefinirea Realităţii

 

Ecuaţie, ca parte a unui Întreg. Tot unitar, sub Unicitatea Entităţii care prin Adaos, metamorfozează infractructuri.

 

 

Preced cauzalitatea.

Într-o relaţiune stabilită elementelor, succed evenimente.

Străbătând Marea Creaţiune, sub vestmintele Marelui Kivant, devin Forma care prin Non-Acţiune, Repaos, Vidare, se integrează în Absolutul şi Relativul ancorat de Marea Realitate.

Sub influenţa constantă a unui Adaos, mă aflu. Mă aflu 0, O Entitate. Exist, sub o Conştiinţă Superlativă, capabilă de a înţelege fluiditatea abstractă, factorii numerici şi spaţiali, redefinind Ordinea din Sistemă proprie, prin care Forma arată Manifestarea – o ecuaţie a Conceptualizării unei Ultime Realităţi. Astfel, cu Identificarea, evoluţia precede înţelegerea atât a înCifrării 0, cât şi a desCifrării O, cu relativitatea – fie dat ca un factor necunoscut chiar sistemul referenţial, unde Opacitatea şi Transparenţa şi-ar exercita influenţele asupra transformărilor ciclice ale Formei ori tranzitivul Expresiei. Atât transferul informaţional, cât şi cel energetic, se supune interacţiunii dintre, în şi printre coeficientul de emisie-recepţie, permutând structuri de la o Sistemă la alta, într-o Realitate Ideatică, captând Expresia Formei – fie dat factor necunoscut, prin capacitatea de transcendere a Formei, definind alţi parametri, Vibrând cu o anumită Frecvenţă şi lungime de Undă, nesupunându-se chiar unui sistem referenţial.

Mă aflu.

Modul, înCifrând şi desCifrând Originea, cu o Inteligenţă fluidă şi cristalizată procesând Nimicul şi Totul, Relativul din Manifestare şi Absolutul care nu se supune Opoziţiei, Opacitatea şi Transparenţa, într-o Ecuaţie de Redefinire a Realităţii.

Sunt 0, O Entitate, metamorfozând Infrastructuri.

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”