Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - PERCEPȚIE

tehnica2.jpg

XXIII.

Percepţie

 

“În Toată Structura aceasta a Măreţei,

Dumnezeiască Operă de ARTĂ,

EŞTI o Entitate.

 

SUNT AICI.

Clipesc...

O sferă de lumină, alături de tine...

EŞTI AICI.

În aceeaşi Unică Sferă Spectralizată, la rându-ţi, TU, o sferă de lumină, încă dinainte de a te naşte.

Iată!.. Dumnezeu AtotPuternicul, în Măreţia Sa, ne-a Creat un Univers, în care să Existăm. Nu putem Exista fără de El, Întreit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Suntem parte a aceleiaşi Opere de Artă care ne Defineşte. Fiecare Structură, care te defineşte, se supune aceluiaşi Principiu Universal, procesul acela ciclic, al Vieţii şi Morţii. Însă Structura ta este de Duh, fiindcă Dumnezeu A Sădit în tine o fărâmă din Focul Divin, un fragment din Chipul Său, din Neasemuita Sa Lumină. Eşti o sferă de lumină... În Sinele tău, acolo, în cea mai adâncă parte a ta, se află acea părticică indivizibilă, care te uneşte cu Dumnezeu. E ca o flacără nestinsă – care dăinuie atât timp cât şi tu, păstrezi legătura aceasta tainică, cu El. Uneori, flacăra mai pâlpâie, sub diversitatea factorilor care contribuie la decurgerea evenimentelor prin Timp şi Spaţiu, a ceea ce numeşti a fi viaţă – însă, Suflete, Adevărata Viaţă ESTE numai prin El, Dumnezeu. Căci TOT în EL, îţi vei afla Viaţă Veşnică. Dumnezeu.. ne Iubeşte pe toţi. EL ŞTIE ce se ascunde în Sufletul nostru. Fiindcă ESTE Originea Existenţei, cu care porţi o Legătură Tainică cum nici în visele tale cele mai frumoase, poate, nu ţi-ai închipuit. AFLĂ Iubirea Sa, manifestând-o din interiorul tău, din sufletul tău - acela care poate uneori, se caută într-o cugetare. Din adâncimea sufletului tău, distras prin simţuri, către exterior. Distras de pofte şi alte împliniri – care sunt oarecum.. deşertăciune... Însă, ai grijă, nu care cumva să îţi videzi sufletul, nu care cumva să te supui Golului sau Obscurităţii – şi nici a te face aspru, cugetând la tot ce te apasă în cursul acesta al vieţii acesteia, nici a te retrage de la frumuseţea aceasta mare a Operei de Artă pe care o ai înaintea-ţi, ca DAR Dumnezeiesc!.. Şi mai mult, ai grijă să nu îţi stingi flacăra sufletului tău, supunându-te Întunecimii... Ci, veghează asupra sufletului tău, zi o rugăciune – căci RUGA te uneşte cu Cel Necreat, Dumnezeu. Cu toate apăsătoarele momente ale cursului vieţii aici, în acest Univers, adu-ţi aminte!.. Căci de fiecare dată, când îţi vei aduce aminte, acea părticică din tine – sufletul tău, se va alina, sub Mângâietorul Duh al Adevărului!..

Dar am deschis o lume, închizând o alta – şi totuşi, ce e deschiderea mea, faţă de închiderea aceea? Am închis un ochi, celălalt a rămas deschis. Am închis pe ambii, alt ochi, s-a deschis. Cărei lumi, aparţin?!..

Ce e deschiderea unei lumi şi închiderea unui ochi?..

Suntem în Universul care ne defineşte. Doar prin Percepţie, este Calea REALĂ, într-a crea o minunăţie, o Infinitate de Ordini ale Matricei Universale, ARTĂ pură şi de preţuit cu adevărat doar pentru acele suflete care au acea percepţie necesară de a desluşi tot ceea ce arăţi, înfăptuind...

Iar această Artă, ESTE în sufletul tău – iar dacă tot vorbim de Arta Spaţial-Temporală, aceasta este baza, fundamentul – căci dincolo de noţiunile aparent încâlcite, pe care le-ai citit până acum, câteva taine, se cuprind – şi care doar prin Percepţie, se revelează A FI...

Nu va exista nici o tehnică literară, în această lume, pe care să nu o înţelegi – însă, tu nu depinzi de o tehnică, sufleteşte – ci de Percepţie asupra Măreţei Opere de Artă din care faci parte. Vei vrea a-ţi supune creaţia unei anume-tehnici, când tu poţi fi nelimitat, în altele, când din sufletul tău izvorâşte înţelepciunea de care trebuie să devii conştient, când revii la Originea ta, rugându-l pe Dumnezeu, să te îndrume? Cu nimic, o tehnică, nu te depăşeşte – ci mai mult, o anume-tehnică îţi poate stăvili creaţia în sine. Tu nu te raportezi decât propriului tău sistem de referinţă – care implicit, se relatează doar la Dumnezeu şi oare.. oare nu de acolo, se Izvodesc toate?!..

Doar aminteşte-ţi:

“Suntem atraşi de Artă. Conştient – sau nici nu realizăm.

Forma şi Expresia formei tronează Tehnica.”

Parcă şi acum, mă revăd, deschizând ochii către această lume. A trecut ceea ce spun oamenii că ar fi o secundă. M-am născut. Însă, realitatea e că Timpul, ne măsoară pe noi. Într-o unitate de măsură, spun: Eu măsur Clipa.

Şi iacătă-mă!..

Am clipit...

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”