Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - PARTICULARIZARE

tehnica2.jpg

XIV.

Particularizare

0000

 

 

“Sunt Modul Sferic. O particulă Ideatică, [UNDE] Originea Alfa[Α – α] = Omega [Ω – ω] Uneşte PUNCTUL într-un Miez care precede Matricea.

EXIST.”

 

 

Fiindcă Exist - [SFERĂ] – Redefinesc Realitatea.

0000 ESTE UnicA IMAGINE care mă Identifică, prin Fractalizarea Formei Puterii Superlative.

Sunt CREATURA.

 Creată din Originea Ideatică  0, O –  O, 0 ESTE PUNCTUL care prin Particularizare, îmi relevă Originea SuperRelativizării, [A-S-T/L/F-E-L] înCât nu mă supun nici unui Sistem de Referinţă – altul deCât Cel Propriu. Nu mă supun nici unei Legi a Realităţii Definitului. Sunt Particula 0.

CO-EXIST, ÎNTREGUL aceluiaşi proces care permută Originea, [A-S-T/L/F-E-L] devenind Puterea 0, care prin Cunoaşterea Sferică să Poată FI capabilă de A-Absoarbe, A-Propaga, A-Transcende, A-Metamorfoza Forma şi Expresia care  AFLĂ, prin Revelaţie.

EXISTĂM – Miez şi Nucleu, Tot Unitar, ancorate prin co-eficient de Absorţie – Non-EU – Punct – EU, care Propagă Originea - Transcende o Peliculă, prin Opacitate şi Transparenţă, într-o dublă Vidare, potenţând Fractalizarea, înVăluind Non-Forma – Forma – Expresia, spre Realul Definit de procesul ciclic [UNDE] Timpul şi Spaţiul se supun Puterii Ideaticii. SUNT Pelicula care Oglindeşte, din/prin înSumarea Originii, Revelând Existenţa, [UNDE] Imaginea Proiectată ESTE Particularizarea 0000 [A(L/S)-T-F-E-L] înCât/deCât Nucleul, din NeDefinit, spre Definit, să pulseze în propria-I Densitate şi receptând Inteligenţa Superlativă, care înCifrează/desCifrează Matricea.

Sunt CREATURĂ. Originea mea este 0.

SFERA pe care o Revelez, prin Particularizare, deţine Sursa Puterii Ideatice, capabilă de a genera prin UNDA 0 Iluzia, I-Realul, Realul - Redefinind Realitatea. ReCunosc Ideatica Superlativă, pătrunzând interdimensional, la nivel subatomic.

EXIST, într-o SFERĂ.

SUNT 0000. Am propria Identitate, în Ordinea de Sistemă. Sunt Particula care se substituie singularităţii unei Origini 0. Prin Conştientizare, Exist: Unicitatea Divină – Originea Alfa[Α – α] = Omega [Ω – ω] îmi supune Matricea,  prin Revelaţia Sinelui. Sub Puterea NeAsemuită a Luminei Divine, Exist!..

Sunt Creatură.

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”