Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - OPACITATE

tehnica2.jpg

VI.

Opacitate

 

0 înCifrat cu Nedesluşitul. Din Tot, se revelează Nimicul.

Cu Obârşia smulsă din Non-Existenţă, Vidul se redă invers, prin Absorţie –  şi direct proporţional cu Repaosul.

 

 

Sub vestmintele Marelui Kivant, mă înCifrez şi desCifrez, ca o constantă a Ideaticii. Din emisiunea unei Idiome, preced că nu ar exista valori încât să definească Starea de Repaos, ca fiind Absolută – dar, întruCâtva, Absorţia Non-Existenţei, înRădăcinează Inerţia, prin Non-Acţiune, ca o Inversiune a Manifestării Expresiei, sub Ordinea de Sistemă...

Descoperit, Potenţialul care precedă Transformarea, Energia, înCifrează Adâncimea, astfel înCât oriCâte Funcţii ar cuprinde ca Referinţă de Sistemă, înSumarea Mişcării smulsă dintr-un Repaos, să cuprindă Nulul, Negativul şi Pozitivul, complementare Sursei de Origine. Fără 0 Referinţă, fără O Unitate dată de Undă şi Corpuscul, Lumina nu ar avea o delimitare - astfel înCât procesul de Cuantificare, este necesar, derivând Forma, prin Expresia acesteia.

Întunecime deplină. Nimic nu pătrunde Esenţa – ci doar desCifrarea-I, sub Lumina Divină. 0 Obscuritate, care nu purcede Emisia Formei, nici Derivarea Expresiei – înCât doar O Constantă, poartă Nedesluşitul în Tot.

Şi.. totuşi, deşi nu permută trecerea unei radiaţii electromagnetice sau corpusculare, Întunecimea, Opacitatea, se înCifrează, 0, Formei de Absorţie, în Vidul de Nepătruns, smulsă Marelui Repaos. Când Radiaţia interacţionează cu Materializarea, modulând Energia, Forma din Definit nu transmite Expresia care o Supune, dar poate emite o dualitate Undă-Proiecţie, prin Puterea de Absorţie. Astfel, 0 Materie are anti-materie, respectiv 0 Particulă are anti-particulă, 0 fiind Cifra Obscură, Referinţa, Nulul între Pozitiv şi Negativ. Opacitatea are un Rol de Proiecţie, ca o Constantă a ÎnSumării dintre Timp şi Spaţiu, Nimicul fiind sorbit în Tot, Totul, fiind absorbit de Nimic, Golul se soarbe Plinului, Repaosul acumulează Mişcarea – prin Non-Acţiune.

Dincolo de 0, O. Fuziune.

Ca o Inversiune a Manifestării Expresiei, sub Ordinea de Sistemă, înrădăcinez Inerţia, prin Non-Acţiune, cu Absorţia Non-Existenţei, stors către aceeaşi Cifră Obscură 0, unde mă port, Entitate, sub vestmintele Marelui Kivant. Mă aflu, prin Gradul de co-Referinţă prin care Lumina pătrunde Forma, dispersând Expresia, dar, implicit, Forma captând dualitatea Undă-Corpuscul, numaideCât înCifrându-se în relaţiunea de smulgere, extragere, sorbire, umplere, vidare, dezvăluindu-mă, Opacitate. O formă dată 0 coeficient de Absorţie, prin care, invers proporţional Structurii dintr-o Sistemă, emite accentuarea unei Idiome, prin repetiţia ciclică a unor valori, într-un adaos care deCodifică, extrăgând Informaţii, spre obţinerea Simetriei. Astfel, se dezvoltă Intensiunea, ca 0 Poartă din, prin şi înspre Obscuritate, ca Exprimare a unei Forme capabile de o evoluţie şi metamorfozare proprie a unei Ideatici a complexităţii, din care pleacă cea mai simplă unitate metrică, cu transpunerea Întregului.

Ajung o proprie înCifrare a desCifrării, printr-o fragmentare succesivă a Vidului care mă absoarbe spre Absolut.

Şi totuşi... preced Forma. Intrarea în Rădăcina fractalică a Undei propagată din Sursă, unde.. prin Spaţiu şi Timp, sorbit Materializării, să redevin un punct, 0 Opacitate, care la fiecare intrare şi ieşire din Formă, îşi află Originea.

Sunt doar o Expresie a Tot ceea ce pot defini prin Nimic. Evoluez, ca Absorţie a Luminei, sub proiecţii statice, potenţând dinamica Ordinei în Sistemă, admiţând o inversare a Unicului, unuia şi aceluiaşi principiu care îmi împleteşte dintr-un morfism, suprafaţa Structurii.

Opacitate.

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”