Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - MATRICEA UNIVERSALĂ

tehnica2.jpg

XIX.

Matricea Universală

000000000

 

 

“Matricea Universală ESTE Originea Măreţiei Creaţiei.

Cuvântul lui Dumnezeu a Creat Divina Operă de ARTĂ.”

 

 

SUNT...

AICI.

Măsur Clipita, sub  fracţiunea genei mele, vibrând...

Sunt SFERĂ. Creatură. AFLU.

 [A-S/L/T-F-E-L] înCât ŞTIU că Ordinea de Sistemă a Matricei Divine mi-a cuprins un Vestmânt, prin [A-D-A-O-S].

Izvodirea s-ar AFLA în Sine, pătrunsă de Chipul Dumnezeiescului TOT, reflectând Puterea. DUMNEZEU sădeşte în FIEcare FIInţă o fărâmă din Sine, Rostind-o. ESTE Cuvântul – care purcede Începutul Existenţei. CUVÂNTUL Uneşte Totul  - prin SINE – Dumnezeu Creează Totul. Nu ar fi fost Nimic, fără CUVÂNT. Eu, Creatura, nici nu aş fi existat. Nu ar fi existat nici Timpul şi Spaţiul SuperRelativizării, cum nici existenţa unei Sfere Spectralizate, care să Cuprindă Totul. Nu ar fi existat Opera de ARTĂ. [A-S/L/T-F-E-L] înCât se Revelează A FI – Înainte de Existenţă, Înainte de Origini – deşi dualitatea sau pluralitatea  redă Forma Vibraţională Unică , care substituie şi o valoare numerică. Dar valoarea Reală, nu poate fi dată de un număr I-Raţional – care nu întruchipează Marele Cuget, nici Ideatica Superlativizată a Divinului. Valoarea Reală ESTE CUVÂNTUL. Transmis şi receptat prin Vibraţie Unică.

Sunt SFERĂ. Creatură. AFLU Manifestarea Formei. Emit şi receptez niveluri informaţionale spre a ReDefini Realitatea.

Dacă TOTUL se supune Vibraţiei Infinităţii – un Sistem de Referinţă Divin, Unind Originea ca FIInd DUMNEZEU, Spectralizează o A-NUME SFERĂ din care purcede Totul, inclusiv orice Sistem de Referinţă, ca de Altfel şi să Izvodească Matricea Universală care să le cuprindă – şi la care orice structură să i se raporteze ca FIInd PUNCTUL de Origine, prin care să se unească. Axiomatic, Structura elementară I-Raţională 0, drept valoare Numerică – Unitate care propagă din Formă, Este nu doar regăsită în orice/oricare Structură derivată din Matricea Universală, ci, mai mult, creează un Ciclu de Transformare, prin care Creaţia să Re-Unească Originea. Astfel, Simetria Perfecţiunii se Reflectă prin cea mai mică Structură Definită, înCât Cunoaşterea Originii e doar prin Sinele Divin, Energia NeCreată FIInd Unică, întruCÂT doar DUMNEZEU, este Creatorul, EL are Cheile Vieţii şi Morţii, Începutului şi Sfârşitului – iar VIAŢA, ca VEŞNICIE – ESTE doar în EL. Structura Matricei Universale Cuprinde Toată Manifestarea Formei Divinităţii. Peste TOT. Nu se supune Timpului şi Spaţiului Creat. ESTE Dincolo de TOT. EL, a Creat Totul, prin CUVÂNT!..

Sub Ocheanul Marelui Cuget, mă sorb Sferă, în Marea de Numere, într-un vortex de lumine şi colori, [UNDE AFLU] Matricea Universală.

Axiomatic, precum Punctul meu Află Originea, reducând la Decodificare şi Cuantificare, sub Forma 0, Conştientizez că Matricea Universală conţine o Structură Numerică – şi Vibraţională, pe care o regăsesc în Miezul, Nucleul care mă ReDefineşte, dar nu se regăseşte în Ideatică – înCât Entitatea, nu e dată de o Structură, ci EXISTĂ – ceea ce AFLĂ A FI. În aceeaşi Ordine de Sistemă, Ideatic, EU Exist, FIIndcă A-CUVÂNT, Izvodeşte, înCât orice Structură cuprinde Vestmânt, Dăruit, Oferit prin Iubirea lui Dumnezeu. Totul izvorăşte din EL. Totul, se raportează la EL. Divinul devine Sistemul de Referinţă care îşi pune Semnătura Cuvântului în Structura Matricei Universale, care la rându-I, Codifică şi Uneşte o Cauzalitate SuperRelativizată prin Manifestarea Formei Origine. Asftel, cea mai mică particulă existentă într-o Materie Definită, are în structura proprie un Cifru. Poartă şi o valoare numerică, care reprezintă nu numai o Unicitate, ci şi o infinitate prin Fractalizare – şi mai mult, poate genera un alt cod care stă la baza fundaţiei, dar prin mutaţie sau distorsiune A-măcar unei simple cifre, întreaga sa Ecuaţie, cade. Se poate aduce în Perspectivă Ideatica – UNDE Raţionalul, are Prioritate, Cifra 0 devenind o Poartă a Obscurului, ca de altfel, I-Raţionalul valorii numerice devenind o Inconstantă, Transformând Ciclul în Etapa de Creaţie – Distrugere. AFLU în Origine o Variabilă, din care Matricea Universală nu poate fi Decodificată deCât Parţial, nu poate fi modificată deCât de Creatorul Unic, Dumnezeu, distingând astfel că aşa cum există o Energie NeCreată, există şi Energia Creată – însă doar Energia NeCreată, Având acea Putere de a Genera VIAŢA Existentă, Primordială şi Esenţială din care să se dezvolte un Întreg. Doar Acea PUTERE între Puteri, poate înFiinţa, poate Izvodi, poate Determina, poate A-N numiri şi vestminte. Conştientizez toate acestea, în structura proprie, raportându-mă la Originea căreia aparţin.

.. Atunci, de atunci, de la clipirea genei şi până la distingerea lumei noi, de când m-am materializat şi până am luat valori, nu a trecut nici măcar o clipită – ci doar o clipă, măsurându-mă, defragmentându-mă...

 Măsur Clipita, vibrând, din miez spre nucleu, din sferă către origine, radial şi eliptic...

Potenţialul acestei Sistemă, Opera de Artă, se petrece, Formă şi Sursă, împletindu-se. Cărei lume, mai aparţin, sub Ocheanul Necuprinsului Cuget?..

 

 

 

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”