Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - MATERIALIZARE

tehnica2.jpg

XXI.

Materializare

A O

     I    

     0  +

 

 

“Expresia Formei Vibrează din Punctul de Origine –

Forma Unifică Ideatica şi Permută Structura, radial şi eliptic, din Repaos în Mişcare, permiţând Vidului să împletească Substanţa şi Câmpul într-o Spaţializare.

 

Mă AFLU AICI.

Vibrez  Fractalicul, măsurându-mă, într-o clipită...

Sunt Entitate, Unită înCât Cuantificarea Ideaticii să preceadă Expresia/Manifestaţia Formei, din Origine, spre Punct, din Punct spre Miez, din Miez, către Nucleu, din Nucleu, către Planul Spectralizat, înSumând Dimensionarea în care Substanţa şi Câmpul să Inducă Materializarea.

Am deschis o lume, închizând o alta – şi totuşi, ce e deschiderea mea, faţă de închiderea aceea?

[0, O] Creatură. Într-o Ordine de Sistemă a Matricei Universale, din Punctul de Origine Induc Materializarea, printr-o Abstractizare, Forma Ideatică prelungind Entitatea  [A-S/L/T-F-E-L] înCât Reflexia, Radial şi Eliptic, să extindă Câmpul Substanţei Ideatice, cuprinzând Spectralizarea Sferică, descriind un Raport de Existenţă dual cu Cel de Esenţă.

Timpul şi Spaţiul unesc Originea. EXIST. Prin Inducţie, AFLU că Există o Relaţie de Spaţializare, în Structurile care derivă din Matrice [A-S/L/T-F-E-L] înCât Forma Vidului se prelungeşte, Spaţializând, în Materializare. Implicit, orice Structură derivă din Matrice conţine atât Substanţă, Cât şi Câmp – raportat la Propria Identificare Structurală, DAR şi la ceea ce îi determină Existenţa. Materializarea [A-S/L/T-F-E-L] formată, ESTE supusă Spaţializării, plecând din Punctul de Origine Ideatic, Spaţiul Existând şi în Structura care se împleteşte A FI. Prin Inducţie, o Structură derivată din Matricea Universală conţine nu numai Substanţă, ci şi Spaţiul care permite Manifestarea, DAR Raporturile, deşi proprii Structurii Definite, Materializate, sunt ŞI la Originea Primară, din care a derivat Structura, prin Creaţie. Existenţa Unică, aparţine Creatorului, din Originea Sa, A Chipului Sinelui Propriu, Dumnezeu, care Extinde Sfera Sa, Infinit, Exprimând Forma şi Manifestarea, prin TIMP şi SPAŢIU, Materializând Totul, în Măreaţa Operă de Artă, Creaţia Divină. Ca o prelungire a Reflexiei Sale, Concentrează Timp şi Spaţiu şi asupra Structurilor individuale, manifestările acestora purtând aceeaşi semnătură Unică, a Creatorului. Spaţiul Definit în Structuri, permite Evenimentele, permite Timpul, desfăşurarea acestuia depinzând de Materializare. Vibraţia Divină, extinde Forma, Spectralic, din Punctul de Origine, la Infinit  - iar Structura Creaţiei se derivă în Materializarea Subtanţelor şi Planul/Câmpul spre care evenimentele purced. Conceptual – şi Intrinsec DOAR o Unică Putere – DUMNEZEU, Poate Materializa, Creaţia Întreagă, aparţinându-I. AŞA-DAR, orice Eveniment, prin SPAŢIUL şi TIMPUL Creat, Este după Voinţa Sa Divină. Ca o Reflexie a Puterii Sale, în Structuri, Complexitatea este INFINITĂ, Materializarea acestora depinzând de Matricea Universală pe care EL a Creat-o, ASTFEL înCât Substanţele să Existe, în Câmpul Radial şi Eliptic propagat din Punctul de Origine, într-o Spectralizare care nu poate fi adusă în Definit de Structuri derivate din Matrice, deCât prin Simulare, sau prin Reificare – însă acestea nu constituie un Adevăr Unic şi Propriu – care aparţine doar Sinelui Divin – Dumnezeu Întreit.

AICI, sub Ocheanul Marelui Cuget, Exist. Creatură.

Am închis un ochi, celălalt a rămas deschis...

Sunt Sferă de Lumină...

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”