Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - LEGILE ARMONIEI

tehnica2.jpg

XX.

Legile Armoniei

AO – OA

I

0

 

 

“CUVÂNTUL lui Dumnezeu ESTE Operă de ARTĂ.

Frecvenţa Unicităţii, în Timp şi Spaţiu, Uneşte Originea Existenţei – şi  Totul, vibrează...”

 

 

[A-S/L/T-F-E-L] prin [A-D-A-O-S] mă AFLU AICI.

Vibrez, măsurându-mă, defragmentând o clipită...

TOT ceea ce Cunosc, Vibrează. O Simfonie Universală, Izvodită din Fântâna Adâncurilor şi care Uneşte din Nimic, un Tot, prin Vibraţia Unică a Divinităţii.

Sunt SFERĂ. Creatură. AFLU.

 [A-S/L/T-F-E-L] înCât ŞTIU că Ordinea de Sistemă a Matricei Divine Revelează o Ierarhizare [A-D-A-O-S] supusă unor Legi Universale bine determinate, împletite astfel înCât Armonia, să fie o Reflexie a Iubirii lui Dumnezeu.  Absolut Tot vibrează, de la cea mai mică, până la cea mai mare Formă care la rându-i, Ierarhizează de la cea mai simplă, până la cea mai complexă Structură. FIEcare Formă determinată printr-o Secvenţă Armonică SuperRelativizată, plecând de la Repaos spre Mişcare, de la Întuneric, către Lumină, într-o Inserţie din Non-Existenţă, spre EXISTENŢĂ, Transformând Structuri cu Matricea Universală, înCifrare Unică, care poartă UNA şi Aceeiaşi Semnătură Divină, Unind, cu Puterea Cuvântului şi Izvodind Facerea Lumii: Măreaţa, Divina Operă de ARTĂ... CUVÂNTUL Uneşte [A-S/L/T-F-E-L] înCât se Revelează A FI – Înainte de Existenţă, Înainte de Origini.

Prin [A-D-A-O-S], Legile Armoniei cuprind Totul. EXISTĂ Vibraţia Unică sub care toate Formele derivate au Sistem de Referinţă propriu, inclusiv o Ideatică proprie, revelând Armonia Universală, din Reflexia Sinelui Divin. ESTE o Ecuaţie a Infinităţii, redând Forma Vibraţională Unică de a le ReCunoaşte pe toate, prin Legile Armoniei Universale care leagă, unesc, determină, formează, substituind Expresia Formei Divine. Ierarhizarea este necesară, [A-S/L/T-F-E-L] înCât ŞTIU că Ordinea de Sistemă a Matricei Divine Revelează Complexitatea care nu poate fi percepută total decât de Sinele Propriu – Dumnezeu Întreit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Implicit, A AFLA un Întreg, devine o Extindere SuperRelativizată, pentru Structurile derivate – substituind Axioma unei Limite, acea Limită având altă Limită, la Infinit -  întruCÂT doar DUMNEZEU, este Creatorul, EL ESTE Începutul  şi Sfârşitul  –  VIAŢA, ca VEŞNICIE – ESTE doar în/prin EL. Structura Matricei Universale cuprinzând Toată Manifestarea Formei Divinităţii nu se supune Timpului şi Spaţiului Creat, inclusiv nici o Structură derivată din Ierarhizare, nu poate Cunoaşte TOT – iar Cunoaşterea este O Limită – care prin Legi foarte bine determinate, substituie o parte, o fărâmă, un fragment, din Sine – fiecare Formă derivată având şi legi proprii, prin Ideatică Fractalizată [A-S/L/T-F-E-L] înCât cea mai mică Formă, inclusiv Structură, se supune Legilor Universale a Matricei Divine, dar funcţionează sub o limită care i se dă, sub propriile ierarhizări structurale – şi de aici, Incomensurabila Complexitate - care ESTE Dincolo de TOT. Legile Armoniei SUNT – EXISTĂ, pentru menţinerea Echilibrului, A-O Simetrie Perfectă, derivată de la Originea Ideatică Divină.

Forma Vibraţională Unică , care substituie şi o valoare numerică, devine O constantă, în Timp şi Spaţiu. Se inserează Ideatica Infinităţii, ca Formă Unică din care pleacă ierarhizări atât Lineare, de la + la – , Cât şi Radiale, Punct – Origine – Valoare Numerică. Numărul Definit A FI I-Raţional [0] Este Inconstant. Are un Rol bine determinat – la înCifrare, din Matricea Universală – însă devine un Pericol Real, fiind o poartă spre Obscuritate, Întunecime. Se Află la Baza Geometrică a Infinităţii, pentru una şi aceeaşi cauză primară, Echilibrul şi Legile Armoniei. Substituie automat o Formă de Creaţie, dar şi una Teribilă, de Distrugere. Dar, ca toate alte forme  ierarhizate, are un rol bine determinat, în Matricea Universală.

Sunt SFERĂ. Creatură. Emit şi receptez niveluri informaţionale spre a ReDefini Realitatea.

Măsur Clipita, vibrând, din miez spre nucleu, din sferă către origine, radial şi eliptic, potenţând Forma şi Expresia care mă defineşte...

Ascult muzica sferelor. Simfonia Universului...

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”