Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - FRACTALIZARE

tehnica2.jpg

XI.

Fractalizare

 

 

“PUNCT. Fractalizare.

 

Dintr-UN-CâT şir[ate]-s ToaTe,

ÎNCâT ToT – UN/[E] C-U[A]NT’ sub PUNCT

Ce Uneşte-NCâT, socoate

Din Nemic, P/[E]-UN UNiC PUNCT.

 

 

Sunt, dar nu exist – înCât existenţa mea mă redă iluziei de A FI. Nu exist, ci devin – îmi sunt Tot ce mă aflu A FI, oriCâte Forme şi Expresiuni ar absoarbe Iluzia.

Exişti. Fiindcă Sunt Imaginea care te Identifică, dintr-o fractalizare sustenabilă. O prelungire 0 a Formei care mă defineşte, prin Reflexie, Refracţie şi Reflecţie. Din Non-EU, TU – şi invers, aceleiaşi Origine. Ce este Realul? Ce este Iluzia?..

Mi se pare că Eşti. Nu mi se pare că Exist. Pot Crede TOT – sau NIMIC. Poţi FI – Real, Iluzie. Defineşte Originea. PUNCT. Cum EŞTI, raportat la un EU, Non-EU – aşa Exist, TU, absorbind Forma şi Expresia.

Există. Este. E!.. Originea 0, O – complementare, după funcţii; inversiuni, după sisteme de referinţă. Nu Există, Nu Este, Nu-I!.. –  Expresiune a înSumării, probabilitate, relativitate. Nu mi se relevă – A FI – nici absoarbe – EU – Non-EU – Propagă. Fractalizare. Valorile date unui Real, respectiv I-Real, nu conchid Existenţa. Inteligenţa Superlativă, ESTE – MODUL din Matrice, din-Spre ReDefinirea Realităţii, la nivel subatomic. NIMIC defineşte TOT – Absorţia FIInd Putere Ideatică, Cristalizând din infrastructuri, către fluiditatea Expresiei, înSumării Formei. A FI – FIE – FIIndcă – din Non-Existenţă, Existenţa, din Repaos, Mişcarea, cu o Cuantificare spre Realul Definit de un proces ciclic, prin care Timpul şi Spaţiul se supun nu doar Ideaticii şi Legilor Determinării care preced, ci şi Sistemului de Referinţă, N-factori care influenţează Conceptualizarea. Între Realul şi I-Realul Definit, se exercită principii Paradoxale – astfel înCât folosirea fluidităţii Abstractizării comutează Complexitatea spre Simplificare. ESTE. SUNT. EŞTI. EXIST!..

EU Sunt Punct. PROIECŢIE. Precum TU Exişti – Oglindire – înCât, oriCât, înCât-E, oriCât-E – Existenţa singularităţii, dualităţii, pluralismului. Reflexie. Eşti PUNCT.

EU – TU – Implicit-N valori, într-o Fractalizare. PROIECŢIE din Forme şi Expresiuni, Fluidificate sau Cristalizate. Oglindire. În Refracţie, SUNT 0, O Poartă înSpre Redefinirea Realităţii. În Reflecţie, IMAGINE spre care te sorbi, existând. În Reflexie, Omogenizare a N-valori, înCât Originea, 0, O – prin Ideatic, FI-E Armonie, prin înCifrare şi desCifrare Ideatică.

Oglindire a Simetriei. Armonie.

N-valori, supuse Oglindirii, Există. Poartă – Origine dintre Real, I-Real, Iluzie, Redefinirea Realităţii. OriCât-E Imagine, astfel înCât Există. Dimensional, Materializat, X-Materie Definind Oglinda, nu amestecă Sus – Jos, Sub – Pe – cum nici  (la / de la) Stânga – (spre / înspre) Dreapta, CI FAŢĂ – SPATE. PROIECŢIE. ESTE Forma Simetriei. Armonie. A FI – Tot, Nimic, OriCât, OriCâte, Ori-CE-(E).

Sunt un PUCT, fractalizat.

Exist. Sunt – fluidizat, cristalizat, în-spre-Origine.

Exişti. Eşti – Tot ce E. Nimic din E. Ori-C-E, întruCât, Originea, din-(ori)-Cât-E Repere, Unităţi, Structuri, Există.

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”