Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - FORMULE ȘI SISTEME IV

tehnica2.jpg

XXVIII.

Formule şi sisteme

[Partea a  IV-a]

 

“   .  ”

„Câtă densitate îi este necesară unui PUNCT, ca să EXISTE?..”

 

 

Ca Observatori, am Aflat o Modalitate de Procesare a Puterii Imaginaţiei, derivată din Capacitatea Nativă şi Ideatica Entităţii. Este găsită astfel o Similaritate în procesarea Informaţiei, respectiv Interacţiunea noastră cu Mediul Înconjurător. Emitem şi Receptăm Informaţia Materiei. Structura noastră este creată de Dumnezeu într-aşa manieră înCât să ne putem integra în ceea ce numim a fi Lumea Reală – care ne este Relevată odată cu Procesul Naşterii. Rostim acea Formulă Unică, imediat ce intrăm în această lume, căci indiferent de locaţie, sau limba vorbită, Există acelaşi AO-OA peste tot. Câtă Iubire, condensează aceste două Litere – Vocale, iar când rostite, ce Vibraţie, Exprimă!.. Este Forma Entităţii noastre adusă la Existenţă, Expresia Sufletului, prin Cuvânt – care.. iată! Poartă acelaşi Grai Viu, peste tot!.. Poartă aceeaşi Frecvenţă care Completează Emoţia, acelaşi Val plecând de la Punctul de Origine într-un Flux şi Reflux.

Aşadar, revenind la exemplificarea anterioară, încercăm să aducem în prim plan Manifestarea. Din Observaţiile noastre, am descris un Câmp Spectralizat într-o Ordine de Sistemă, având în vedere Obţinerea unei Formule care să condenseze într-un PUNCT Forma şi Expresia Formei. În aceeaşi  SuperRelativizare, putem încadra într-un plan Hiper-Spaţiul Prezentului, definind astfel Interacţiunea Spaţiu-Timp, Luminii şi Golului, descriind acestea ca  o Clepsidră care se formează pe acel plan, respectiv două Conuri, unindu-se cu Vârful în Origine, împletind Axele. Introducerea noţiunilor ca Lumina şi Golul, arată astfel Mişcarea. Găsim un sens Adânc în formarea Creaţiei, căci iată, următorul pasaj – care Este şi Formulă Sacră, de altfel: “Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.” [Facerea (Geneza) – 1,3].

 

            \=-=-=-/

            \/

 

|↖       ↑       ↗|

|←                →|

|↙       ↓       ↘|

               ()

                (__)

                 (____)

 

 

Putem folosi Inducţia, acum, definind Conul Superior ca fiind Lumina – Viitor, respectiv, Conul Inferior – Lumina – Trecut. Observăm detaliile reprezentate, astfel înCât să distingem Simbolurile care ar putea să se regăsească în Imaginea Proiectată. Aflăm despre Interacţiunea tuturor Elementelor din Spaţializare, descoperind Cercul, Pătratul, Rombul, Triunghiul şi Hexagonul, în 2 Dimensiuni. Fiecăreia dintre ele îi putem atribui atât o Valoare Numerică(acestea devin Absolut necesare atunci când Măsurăm Formele şi Manifestările), sau putem substitui o Literă, ca Referinţă asupra Formelor – iar cu această ocazie mai introducem şi Lista de Referinţă Litere – Valori Numerice. De ce? Ca să vedem Relaţiile de Corespondenţă. Ca să putem Aprofunda – deşi nu vom excela în Gematrie/Numerologie. Ori, ca să avem totuşi câteva noţiuni elementare, căutăm un Sens comun a două cuvinte, din limba greacă, anume „Isos”(Egal) şi „Psephos”(Cristal de stâncă/pietricică rotundă), definind un procedeu prin care se poate crea o Formulă, similară Conceptului de „Piatră filosofică” drept constituient al Geometriei Fractale. Cum ştim că şi Simbolurile, pot fi folosite ca Atribute, atât Formelor, cât şi asupra Expresiilor acestora, le vom folosi cu precădere, mai des, pentru a stratifica/compacta informaţia, în Sisteme – care la rândul lor, condensând Formulele, arată Adâncimea, indiferent de Forma şi Expresia acesteia, transpusă în Scriere, Vorbire – sau orice altă valenţă cu Arta.

Literă           Valoare                             

(Majusculă             Numerică                 Nume       Transliteraţie

/Minusculă)

Α α                      1                          Alpha                  a

Β β                      2                          Beta b

Γ γ                       3                          Gamma              g

Δ δ                      4                          Delta                   d

Ε ε                       5                          Epsilon               e

(Ϝ ϛ)                    6                          Digamma (Stigma)  w

Ζ ζ                        7                          Zeta                    z

Η η                      8                          Eta                      ē

Θ θ                      9                          Theta                  th

Ι ι                         10                        Iota                     i

Κ κ                       20                        Kappa                 k

Λ λ                       30                        Lambda             l

Μ μ                     40                        Mu                      m

Ν ν                      50                        Nu                       n

Ξ ξ                       60                        Xi                         x

Ο ο                      70                        Omicron            o

Π π                      80                        Pi                         p

(Ϙ)                       90                        Koppa                q

Ρ ρ                       100                     Rho                     r

Σ σ                       200                     Sigma                 s

Τ τ                       300                     Tau                     t

Υ υ                       400                     Upsilon              y

Φ φ                     500                     Phi                      ph

Χ χ                       600                     Chi                      ch

Ψ ψ                     700                     Psi                       ps

Ω ω                     800                     Omega               ō

(ϡ)                       900                     Sampi                 ts

Şi o paralelă, asupra Studiului, după Alfabetul Latin:

 

A a                      1

B b                      2

C c                       3

D d                      4

E e                       5

F f                        6

G g                      7

H h                      8

I i                         9

K k                       10

L l                        20

M m                    30

N n                      40

O o                      50

P p                       60

Q q                      70

R r                       80

S s                        90

T t                        100

U u                      200

X x                       300

Y y                       400

Z z                       500

J j                         600

V v                       700

(Hi)                      800

W w                    900

 

Codul Latin de bază, apare oarecum neuniform, reprezentat astfel – motivul fiind faptul că alfabetul latin se bazează pe 23 de litere. Cele suplimentare, precum J, V, Hi, W, au fost recunoscute ca fiind reprezentativele unor sunete distincte, care să formeze 3 nivele de  9 cifre, crescând alfabetul la 27 de litere. Acum, desigur, acestea nu sunt neaparat pentru o aprofundare a domeniului acesta, ci mai degrabă pentru a studia câteva noţiuni care ne vor ajuta în stabilirea unor Relaţii de Corespondenţă asupra oricăror Puncte de Reper, dezvoltându-ne acea capacitate de a Transforma Informaţia în Formule şi Sisteme, condensând Simboluri...

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”