Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - FORMULE ȘI SISTEME II

tehnica2.jpg

XXVIII.

Formule şi sisteme

[Partea a  II-a]

 

“   .  ”

„Câtă densitate îi este necesară unui PUNCT, ca să EXISTE?..”

 

 

Ne regăsim, în acest Univers, ca un Ansamblu de Sfere, o Mulţime cuprinzând un Câmp Spectralizat într-o Formulă, pe care o vom numi plecând de la însăşi semnificaţia Adâncă a Cuvântului: Adunare. Când cugetăm la această Formulă, pe lângă faptul că este înrudită matematicii, arată un eveniment al Mişcării. Cu alte cuvinte, o acţiune se derivă din punctual de origine şi permută evenimente, în timp şi spaţiu. Dintr-un Repaos, în Mişcare. Dintr-un Chaos, într-o Ordine. De aici, rezultă şi formarea unei Ordine de Sistemă. Formarea unui Univers. Apoi, o Adunare, se formează între oameni – respectiv, Entităţi, de unde reiese Conştiinţa. Termenul anterior, drept un Univers, dispus în Timp şi Spaţiu, automat înglobează şi pe acesta. O Conştiinţă Universală. Apoi, derivă noţiunea de Inteligenţă. O Inteligenţă pe atât de mare înCât înSumarea tuturor Manifestărilor, să Spectralizeze Universul. Iată, Cât-A Adâncime, are această Formulă – şi Sistemă, totodată. Căutăm un sens, care să unească Originea – Ştim astfel de Creatorul Universului, Dumnezeu. Dar un Sens şi mai Adânc – direct de la Sursă, Aflăm. În Sfânta Scriptură ESTE Scris: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan, 1,1.) Iată! Un Adevăr Unic, Incontestabil, Desăvârşit şi Întreit!..

Aflând acestea, de mai sus, avem cel mai bun exemplu în alcătuirea unei Mulţimi, Formule şi Sisteme. Condensarea unui nivel informaţional, implicit o Sferă cu o Arie largă încât să cuprindă Câmpurile sau Straturile constituite. Un alt sens este redat de studiul asupra Numerelor, Literelor, Simbolurilor – dar cum fiecare parte reprezintă o disciplină în sine, iar noi având nevoie doar de câteva Esenţe, extrase, vom spune că ne-ar fi utilă o uşoară trecere asupra lor, ca o revizuire de ansamblu. Istoria ne relatează, oarecum, câteva aspecte, ale acestora. Oamenii, desigur, puteau comunica verbal şi în acele vremuri – aşa că lăsăm deoparte teorii False cu Epoca de piatră şi maimuţoi care vorbeau prin semne, şi mai bine am dezvolta o parodie, în loc, să spunem că atunci când fugăreau un mamut, o piatră a ricoşat într-un alt maimuţoi şi acela zis-a Aaaaaaa – şi de aici, primul sunet. Iar ceilalţi maimuţoi, curioşi, desigur, având o capacitate mentală foarte redusă, au început a se bate cu pietre, iar cum fiecare scotea câte un sunet propriu, aşa au apărut vocalele... – iată, nu doar că putem râde copios de pe urma unei singure Vocale, transcrisă drept Literă, ci chiar putem continua aspectul comic, însuşindu-le rând pe rând, litere, apoi, simboluri.. iar după ce au trecut milenii, hop şi matematica!.. Dar, departe de micul amuzament, care desigur, s-a dovedit fructuos într-o imaginaţie, aflăm o componentă Necesară, ca să putem Vizualiza. De ce? E simplu!.. Atunci când trebuie să descrii ceva anume, într-o formă scrisă, ca să pătrunzi Esenţa, se cere Participarea ta. Devenind punctul de origine sau cel de referinţă, alături de noţiuni deja studiate anterior, dacă vei dori să descrii o piatră, trebuie s-o vezi!.. Să o atingi! Să-i simţi Structura!.. Să observi dispunerea ei Spaţială – şi implicit, la ce, unde, se raportează Forma care se numeşte Piatră? Dar Expresia Formei? Tocmai am enunţat câteva repere practice. Un alt punct important, derivat din “re-fabricarea istoriei”, comice – de astă dată(fiindcă istoria cealaltă, spusă de savanţi, a păcălit o lume întreagă), - este acela din care reiese noţiunea de  Simbol, respectiv reprezentarea unui lucru şi calităţii acestuia, ori a unui concept. Simbolurile reprezentate în Ştiinţe precum Matematică, Fizică, prin semne convenţionale sau o grupare a acestora, prin care să se efectueze anumite operaţii de calcul, se mai regăsesc şi într-o relaţie de Corespondenţă cu Literele. Iar ca un exemplu veritabil, luăm în consideraţie Alfabetul Grecesc:

 

Α α    –   Alfa                                           Ν ν     –   Niu

Β β     –   Beta                                          Ξ ξ     –   Csi

Γ γ     –   Gama                                         Ο ο     –   Omicron

Δ δ     –   Delta                                        Π π     –   Pi

Ε ε     –   Epsilon                                     Ρ ρ     –   Ro

Ζ ζ     –   Zeta                                            Σ σ ς     –   Sigma

Η η     –   Eta                                            Τ τ     –   Tau

Θ θ     –   Teta                                          Υ υ     –   Ipsilon

Ι ι     –   Iota                                              Φ φ    –    Fi

Κ κ     –   Kappa                                       Χ χ     –   Hi

Λ λ     –   Lambda                                   Ψ ψ     –   Psi

Μ μ     –   Miu                                         Ω ω     –   Omega

 

Cu siguranţă, câteva Corespondente, le-am întâlnit la şcoală, ca parte integrantă a unor materii la care.. unii dintre noi,  oricum n-am dat prea mare importanţă, dacă tot vorbim de Artă, nu-i aşa? Căci e vorba aceea din popor “A fi cu capul în norişi fără a-i aplica vreun context negativ, nici acestui enunţ, dar nici celui anterior, cu nota de umor corespunzătoare, - Da, ca să vezi ca un Artist, trebuie să îţi Permiţi a arunca o privire şi pe-acolo!.. Păi, să amintim de timpurile copilăriei, căci poate unii dintre noi, tot au văzut forme prin nori: „Ia te uită, mami, colo-i un ursuleţ!..” „Nu, puiuţule, pare ursuleţ, da’ e căluţ!.. Sau poate timpurile adolescenţei, când unii au împărţit stelele de pe cer, cu iubitele – sau cu umbrele din parc, iar alţii, deja priveau galaxii întregi!.. O, iată, de ce avem nevoie de Simboluri – ca să putem reprezenta ceea ce Observăm. Şi noi putem fi pictori – pe o coală de hârtie, scriind cu o pană de Păun, ca să ne crească inima precum cea a unui Leu, când să creăm acolo o frântură din Universul revelat!..

 

[ ... ]

 

[ Partea a II-a ]

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”