Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - CUANTIFICARE

tehnica2.jpg

I.

0 – O – 0

Cuantificare

 

M-am redefinit. Corpuscul, strivit dintr-o cuantă.

Un număr şi totodată o literă, entitate indivizibilă.

 

Între Câtul care mă înSumă, Exist.

M-am petrecut, printre dimensiuni. Nu aparţin nici Spaţiului, nici Timpului – şi doar o unitate metrică, mă supune, dându-mi valori. Oare sunt unic, în această Sistemă, sau mai există şi un alt număr, legându-mă, dezlegându-mă, metamorfozându-mă şi defragmentându-mă, din Tot spre Nimic, redefinind litera care mă reîntoarce în sine-mi, când nici o altă încifrare, nu îmi află înrâurirea, sub curgerea fără de sfârşit, întru Adâncimea Formei?..

Mă reflectă Marele Kivant, dispersându-mă în, din şi prin tot atâtea grade pe, sub şi către Câtul care mă cuprinde, dezlegându-mă la nimicnicia-mi, din Nedefint, înSumarea-I, eliberându-mă Formă şi Subtanţă.

Structura mea, devine o formulă a Cunoaşterii.

Aici, Ideea generează Materia. Acolo, Materia formează Totul. Dincolo, Creaţia Divină supune Ideea. Este. Există. Află.

Nu aş avea Structură, fără Idee. Nu aş avea Substanţă, fără Materie. Şi mai mult, nu aş exista, fără Creator. Între Creat şi Necreat, Marele Kivant devine Nemicul, fără Câtul şi ÎnSumarea care descifrează.

Cât de larg este Spectrul, spre care să mă metamorfozez, defragmentându-mă!.. Cum pot fi indivizibil? Ce se divide în Formă – dacă nu – Expresia entităţii, redefinind dimensiunile Realităţii?..

Am devenit o poartă spre Non-Existenţă. Potenţialul acestei Sistemă, Opera de Artă, se petrece, Formă şi Sursă, împletind Rădăcina Ideii. Cărei lume, mai aparţin, fracţionându-le sub Ocheanul Necuprinsului Cuget?

0 – 0 – 0 încifrat şi descifrat, al Nemicului Tot, legat şi dezlegat, de Câtul şi înSumarea vestmintelor Creaţiei!..

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”