Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - CORESPONDENȚĂ

tehnica2.jpg

XXIV.

Corespondenţă

 

“Sub interacţiunea şi complementaritatea Spaţiului şi Timpului, Armonia poartă legături tainice din Matricea Universală, astfel înCât într-o Ordine de Sistemă, Structurile cuprind un Raport Constant cu Existenţa.”

 

SUNTEM AICI.

În Unica Sferă Spectralizată, pe care Dumnezeu AtotPuternicul, în Măreţia Sa, ne-a Creat-o. Un Univers, unde să Existăm, Corespondenţi ai aceleiaşi Opere de Artă care ne Defineşte Structura, ai aceluiaşi Principiu Universal, definind la rându-ne ramificaţia care ne uneşte cu Originea.

Smulşi din Matricea Universală, Existăm, în Ordinea de Sistemă, unde ne descoperim ca părţi ale unui Întreg, care se potrivesc între ele. Complexitatea structurilor este Infinită – dar simplificarea Ecuaţiilor, fiind necesară, descoperim Mulţimea. Transpunând aceste informaţii şi descoperind o valoare dată, realizăm că Există relaţii între Litere şi Cifre, care nu numai că se unesc la Origine, ci şi dezvoltă Structuri, dintr-o axă. Aducem astfel în prim plan o Spaţializare, necesară pentru definirea valorilor, plecând din Origine, Dimensionând. Studiem un Punct de Referinţă, din care Proiecţia să se dezvolte. Cum eşti tu, faţă de Punct, în acel Spaţiu? Unde eşti situat? Şi ai definit o axă. Ai generat prin Inducţie o Dimensiune, care la rândul ei, permută legăturile, în alte Dimensionări – şi cum eşti tu, raportat la fiecare punct creat? Unde te situezi? Ce relaţie dezvolţi, cu fiecare dintre ele? Iar aici, intru eu, în aceeaşi ecuaţie care tocmai ai creat-o. Atunci, cum sunt eu, raportat la atât punctele pe care le-ai creat, cât şi la cele Particularizate? Cum suntem noi, unul faţă de altul, unul în spatele altuia – ori într-o parte, sau chiar alta, şi de ce nu – sus/deasupra, jos/dedesubt? Cum sunt toate aceste puncte descrise ca fiind ceea ce ne leagă, prin Relaţia de Corespondenţă? Iată!.. Iată cât de complex, devine totul, doar într-o singură Ecuaţie, plecând de la o Dimensionare – care se poate dezvolta astfel înCât din Axiomizarea a 4 Dimensiuni, calculând o Probabilitate, să Inducă şi 9 dimensiuni? Ca să putem simplifica această Imensitate, aducem în calcul Mulţimea. Iar apoi, cum ne raportăm, ca Mulţimi, ca înSumări, unei Origini? Dar, unul faţă de altul?.. Iată de ce, printr-o Relaţie de Corespondenţă, vom defini, respectiv, 0 Mulţime de Cifre şi O Mulţime de Litere. Putem analiza legăturile dintre ele, aducând în prim plan Simbolul – care de asemenea este un Corespondent şi al Structurilor din Matricea Universală. Derivăm, ajungând la Ecuaţia în care topologia Spaţializării este necesară, în stabilirea Relaţiilor de Corespondenţă, întruCât toate se leagă de Origine. Atunci, descoperim complexitatea acestora – dar ca să simplificăm, prin Recurenţă, regăsim acea Unitate care le defineşte pe toate, şi anume, Cuvântul. Aflăm apoi că acel Cuvânt, poate Crea. Realizăm că Dumnezeu, Creatorul Unic, a Creat Universul prin CUVÂNT, care dacă vom căuta un sens, în noi înşine, găsim că Frecvenţa şi Vibraţia au rol în Controlul Materiei – dar, la rându-ne, nu putem noi, ca Structuri, crea Materie, căci era necesară o Limită, deoarece Puterea poate conduce la Distrugere - deci noi, nu suntem în măsură să Cunoaştem. Atunci, capacitatea noastră de a crea, independent, ceva, este nativă, prin Origine – dar cu o limită necesară. Şi toate acestea, menţionate, fiind, am aflat despre Relaţia de Corespondenţă, aplicabilă, atât după o Codificare – Identificare –  Spectralizare, cât şi după acea Expresie Unică, a Formei, prin Percepţie...

Deja am devenit parte a unui Întreg. Şi ce e acela, Întregul?

Am clipit, redându-mă al lumii căreia îi aparţin…

Parcă şi acum, mă revăd, deschizând ochii către această lume…

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”