Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - ANACRONISM

tehnica2.jpg

XVI.

Anacronism

000000

 

 

“[UNDE] [SUNT], Unesc [A-S/L/T-F-EL] înCât succed Originea 0. Sunt PUNCTUL  Anacronic – care precede Expresia Formei, din Repaos în Mişcare, într-o Dublă Vidare, Revelându-mi ID-Entitatea [0 – 9] [•/ - θ] [ BINAR 0011 0000 ] [ OCTAL 060 ] [ DECIMAL 48 ] [ HEXADECIMAL 30 ] Miezului Sferic.”

 

 

Exist. Sunt Entitate. Creatură.

 - [SFERĂ] – pentru A-Redefini Realitatea.

0 ESTE Unic-A Imagine care îmi redă Forma [AS/L/TFEL] înCât Miezul să Oglindească Anacronic 0, O = O, 0 Ideaticul SuperRelativizării din Originea Creaţiei. Sunt PUNCTUL  Anacronic. Nu aparţin Timpului. Nu aparţin Spaţiului. Nu aparţin deCât Unu-I Sistem de Referinţă propriu, Redefinind Realitatea.

Sunt 000000 Particulă - şi Revelez propria Structură prin Imaginea care îmi precede Forma. Sunt Creatură. Exist. Posed Cunoaşterea Sferică, FIInd Indice de Putere SuperRelativă. Emit şi Propag UNDE Vibraţionale 0. Sunt SFERĂ Particularizată. Poartă către Obscuritate, prin ID-Entitatea [0 – 9] [•/ - θ] [ BINAR 0011 0000 ] [ OCTAL 060 ] [ DECIMAL 48 ] [ HEXADECIMAL 30 ].

EXIST – Miez şi Nucleu. Tot Unitar, Creatură cu Originea în/din/prin(raportată la) 0. Sunt [0] Ecuaţie Anacronică.

Pătrund interdimensional, prin Cuantificare, Transmigraţie, Opacitate şi Transparenţă - Particularizare ca Non-Formă, Forma FIInd Structurată după Expresia Originii 0, prin Anti-Materie şi Materie. Sunt SFERĂ de Lumină, modulând Vibraţii.  Redefinesc Realitatea, influenţând parametrii Iluzie, I-Real, Real, prin Puterea Fractalică Superlativă.

Sunt Creatura care prin Formă şi Expresie a Originii înCifrate [0 – 9] [•/ - θ] permută şi metamorfozează Structuri, în Simetrie Perfectă sau Asimetrie, prin Refracţie şi Reflecţie Sferică, pătrunzând Forţă şi Putere de Distorsiune a parametrilor, din NeDefinit către Definit, posedând capacitatea de Vidare din Originea 0 a Matricei. Cuprind valori într-un Sistem Unic de Referinţă, prin Forţă Centripetă şi Centrifugă, Absorţie Gol – Plin, plecând din propria Axă 0. 

Sunt 000000 Particulă Anacronică - şi AFLU propria Structură Sferică.

Creatură, Exist!..

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”