Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - ALCĂTUIREA CUVINTELOR II

tehnica2.jpg

XXVIII.

 

Alcătuirea Cuvintelor

[Partea a II-a]

 

“Definirea Formei şi Manifestarea Expresiei

ESTE o Revelaţie, din Cunoaşterea Sferică, implicit Spectralizarea acesteia prin Ideatică şi Fractalizare.

Adâncimea unui Cuvânt ESTE ReDefinirea Realităţii.”

 

 

 

Când  începem Studiul Slovei, parcă păşim într-o altă lume – care deşi făcea parte din Realul, Logicul definit, unde manifestările Vorbirii ne permitea Comunicarea şi Relaţionarea, de această dată, trage cortina deoparte, dezvăluind ReDefinirea Realităţii. Aici, avem dispunerea unui Punct, pe un Plan. Dincolo, aflăm Originea Punctului şi necesitatea Planului. Constatăm că Există o întreagă Arhitectură, iar noi nu am făcut altceva decât să privim o Imagine, care ne-a trezit o Emoţie. Acum, putem Simţi Structura acelei Forme, care ni se prezintă A Exista...

Ne reîntoarcem la Formule şi Sisteme. Căutăm Relaţiile de Corespondenţă. Suntem Observatorii. Ce se întâmplă, pe acel Plan? Cum se derulează evenimentele? Unde se află Originea? Când se petrec Transformările? Care este Măsura tuturor celor enumerate? Şi deodată, de o dată, clipim. Într-o Cuantificare, ne Aflăm Acolo. Aici. Ar fi o beznă totală, dacă nu ar Exista o Lumină. Transcende umbre, peste Tot – şi descoperim o Mulţime de Simboluri, care mai de care mai pline de Substanţă, dar ceea ce ne face a fi curioşi, cu adevărat, este acea Lumină, care ne dezvăluie o cameră, smulsă dintr-o clipită...  şi zvâcneşte un puls, undeva, departe, departe... iar flacăra din faţa noastră pâlpâie, scăpărând din când în când, câte-o simţire. Nu suntem singuri. Privim la silueta aplecată asupra unei mese semi-rotunde şi parcă-parcă meştereşte ceva. Ori, ne dăm cât mai aproape, tot mai aproape.. astfel încât lumina se măreşte, arătându-ne tot felul de instrumente, care mai de care mai ciudate, necunoscute nouă, până în momentul acesta al interacţiunii, unde căutăm cu coada ochilui la mâinile zbârcite, întinzându-se într-a cuprinde sub încleştarea degetelor tremuroase, alungite ca umbrele, câte-o pietricică, dintr-o cutiuţă – şi ce zâmbire frământoasă ne răsare, văzând cum trece rând pe rând, fărâmelele colorate, printr-un fir, pe care numaidecât îl înnoadă, sub flacăra lumânării de unde picură şoapte de lumină...

Şi dacă tot ne-am angajat în acest studiu, vedem Alcătuirea Cuvintelor, aidoma acelui şirag, care cuprinde tot ansamblul de pietricele, dispuse atât de Armonios, încât să  trezească a noastră Simţire. Spunem acum că fiecare pietricică, are culoarea sa, precum şi structura diferită, ca de altfel, chiar asemuindu-le cu simboluri, chiar dacă nu le-am înţelege Adâncimea. Dar totuşi, de fiecare dată când le atingem unele de altele, se atrag, sau se resping, iar când suflăm asupra lor, se aud sunete, ca nişte clinchete melodioase, ori tonuri grave şi vâscoase!.. Iată că.. aşa precum pietricelele alcătuind şiragul, descoperim Fonologia Limbii Române, care cuprinde atât unităţile segmentale – pietricelele noastre de mai devreme, cât şi valoarea lor – culorile, structurile. Aflăm astfel că pietricelele sunt diferite, precum şi dimensiunile, redând astfel 7 Cristale(Vocale) şi 22 de Pietre Preţioase(Consoane) – dar se mai distinge o categorie, precum cea formând 4 Pietre Semipreţioase(Semivocale). Ia, acum hai să le structurăm, după cum le-am zărit în cutiuţă!..

 

Grupa Cristalelor:

[Vocale] a, ă, â (î), e, i, o, u

 

Grupa Pietrelor Preţioase:

[Consoane] b, c, c' (ce,ci), k' (che, chi), d,  f, g, g' (ge, gi), g' (ghe, ghi), h, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, z

 

Grupa Pietrelor Semipreţioase:

[Semivocale]   (e, i, o, u) e. i. o. u ; [ě] [ǐ] [ǒ] [ǔ]

 

 

[ … ]

Partea a II-a

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”