Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - ACUSTICĂ II

tehnica2.jpg

XXVI.

Acustică

[Partea a  II-a]

 

“Măreaţa Operă de Artă Revelează Simfonia Universului – Muzica Sferelor, împletită din Unda Nemărginirii, sub care Creaţia Vibrează către Origine.”

 

Suntem Sfere, într-o Spectralizare, Spaţializând 9 Dimensiuni, prin Inducţia Scalară, respectiv Sfera fiind o Unitate, care printr-un raport intrinsec şi extrinsec, cuprinde Structura care derivă Expresia în Spaţiu-Timp. Astfel, Faţa, respectiv Spatele reprezintă Abstractizat şi Conceptualizat, un Absolut – înCât Esenţa se cuprinde în Existenţă – Există, prin sine însuşi. În această Ecuaţie, Eşti – Sunt – Suntem un Tot, derivând Manifestarea, prin Timp şi Spaţiu, precedând o Vibraţie – respectiv, Unda care emite – şi receptează. Oricare valori s-ar reda, în cele 9 Dimensiuni, Relaţia de Complementaritate arată că O sferă 1 se Află în altă sferă 2; sfera 2, se Află în sfera 3 – şi se derivă înCât înSumarea acestora să Afle 9 sfere. Eu – Tu – Noi, FIInd de la Origine, aparţinându-ne, prin Esenţă, păstrăm legătura Vibraţională cu toate cele 9 sfere, FIIndcă de la Punctul de Referinţă din care acestea preced în Manifestare, se derivă Valul, Unda creată. La rândul lor, receptând acest Val-Undă, întră în Vibraţie – ca un alt Val-Undă, determinat de Structura FIEcăreia, pe care Noi, Originea, îl receptăm. Astfel, Nivelul Vibraţional ESTE stabilit atât de Factorul care Emite, cât şi de Factorul care Receptează, Undele create receptându-se atât în sensul Mişcării, Cât şi Invers, Materia şi Anti-Materia având proprietăţi comune, iar Vidul permiţând acestora să Co-Existe. ReDefinind Realitatea, într-un Câmp Vibraţional Spectralizat prin Origine, Valul-Undă Emis primeşte pe cel Receptat. La rândul lor, Valurile Vibrează de la o sferă la alta, Amplitudinea având un rol foarte bine determinat. Astfel, derularea unui Val, de la Originea care Emite şi până la Receptor, se Manifestează prin Evenimente, de unde şi noţiunea de Timp – iar Frecvenţa, FIInd Manifestarea Energiei, din Repaos spre Mişcare, atât prin Curgerea ei, redând Fluxul-Refluxul Valului şi a Vitezei acestuia, Cât şi Pulsaţia de Energie în Curgere, numită Oscilaţie. AFLĂM astfel că numărul Evenimentelor pe care Valul de Energie îl completează într-un Ciclu de Oscilaţie, redă Frecvenţa – şi Implicit, acea Frecvenţă, măsurabilă, într-un Sistem de Referinţă. Aşadar, Aflăm că Există două tipuri de Vibraţii, respectiv, o Vibraţie a Energiei Spirituale şi alta, a Manifestării Energiei în Materializare – receptarea acesteia din urmă depinzând şi de factori precum Alteraţia Presiunii, Dispunerea Particulelor, Velocitatea propagată într-un Mediu. Atunci, stabilim că între cele 9 Sfere unite într-o Origine, Există Dualitatea Vibraţională, care până şi aceea, se Metamorfozează, de la o sferă, la alta. În ambele cazuri, cu Cât capacitatea de Emisie-Recepţie se Amplifică, oricare sferă, poate Spectraliza, FIInd Originea, prin Inducţie – abilitatea acesteia de a recunoaşte semnalele Undă-Val, fiind direct proporţională cu Identificarea Esenţei. De asemenea, Structura FIEcărei Sfere, se Permută, în FIEcare Sferă regăsindu-se Structurile celeilalte – într-o Ramificaţie de Valori, definind atât Substanţa Sferei, cât şi Esenţa, FIEcare Sferă, păstrând aceeaşi Origine, din care se derivă Procesul Ciclic, supunând Transformările.

Prin Inducţie, am definit o Percepţie asupra Acusticii – şi revenind în lumea în care co-existăm şi o Definim ca Realul, Logicul, cuprindem o Spaţializare  şi Spectralizăm. Aici, vom Defini Sunetul, ca FIInd Frecvenţa care Străbate Timpul şi Spaţiul. Dar, ca o aprofundare, să ne regăsim într-o Sferă. AFLĂM că în această Sferă în care co-existăm, sunt factori multipli, care înSumaţi, redau noţiunea de Materie. Astfel, Substanţele şi Esenţele care formează Materia – inclusiv noi, ca Forme Materializate, suntem supuşi Transformării acestora, într-o Interacţiune Constantă. Chiar şi Anti-Materia, co-există cu noi – dar cu sensul invers opus Materiei, Aflând astfel că Există o relaţie de Echilibru. Rămânând strict la Materia din care facem parte, definim Existenţa unor Factori de Transformare, care păstrează la rândul lor, un Echilibru. Atunci, considerăm că Sfera aceasta în care co-existăm, este înconjurată de Straturi suprapuse, care alcătuiesc Atmosfera. Acum, realizăm că această Atmosferă exercită o Presiune, asupra Materiei, implicit, din sferă în sferă, din strat în strat, o alteraţie a  Presiunii existente defineşte A FI Sunetul. Dar Sunetul, se mai poate forma şi datorită Dispunerii Particulelor care sunt integrate în Materie – şi chiar Velocitatea unor particule care sunt propagate printr-un Mediu care să permită trecerea lor, implicit, receptarea. Energia, atunci, capătă valori, regăsindu-se sub forme variate, precum cea Electrică, Magnetică, Mecanică – care la fel, se cuprinde Vibraţional – şi de această dată Sunetul, în Baza Frecvenţei, FIInd perceput, sau imperceptibil – dacă luăm în consideraţie capacitatea de receptare a sa, căci sistemul auditiv, depinde de la o structură la alta. Intervine atunci şi noţiunea de Amplitudine, ca un Adaos, după cel al  Frecvenţei, conducând la stratificări, de asemenea, de la cele mai fine sunete, până la ceea ce se defineşte a fi Zgomot.

Acustica poate fi aprofundată prin însăşi structura sa împletită spre noţiunea de Armonizare, unde se pot arăta Relaţiile de Corespondenţă cu Adâncimea Matricei Universale, derivând o altă Complexitate, sub care Valorile de Cifră – Literă – Simbol, ramifică o Cunoaştere Sferică...

[ ... ]

[ Partea a II –a ]

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”