Metoda Armoniei:  în Arta spaţial-temporală - ACUSTICĂ I

tehnica2.jpg

XXVI.

Acustică

[Partea I]

 

“Măreaţa Operă de Artă Revelează Simfonia Universului – Muzica Sferelor, împletită din Unda Nemărginirii, sub care Creaţia Vibrează către Origine.”

 

Suntem Entităţi, emiţând şi receptând Vibraţia Universului.

Într-o Sferă Spectralizată, Simfonia Universului se împleteşte tainic, în Niveluri Vibraţionale care preced ReDefinirea Realităţii – şi doar prin Percepţie, putem a le cunoaşte. Adesea, în lumea noastră Definită, pe care o numim Realul, Logicul, ne regăsim oarecum mişcaţi de Muzicalitatea Desăvârşită a Naturii – Darul acesta Divin, care ne-ar umple Viaţa de Fericire, cu Cât devenim mai receptivi, Conştientizând Puterea lui Dumnezeu, Manifestându-se. Alteori, distraşi prin simţuri îndreptate spre evenimentele comune sub care ni se derivă clipele, ne sustragem de la Minunăţia aceasta Vie, din jurul nostru, dar.. şi mai mult, ne sustragem propriei şi Unicei noastre Identităţi, chiar în raporturile existente dintre sfera noastră, interacţionând cu altele – iar lucrurile elementare, esenţiale, nu se mai fac a fi cunoscute, către noi... Şi totuşi, aceste lucruri, Există, precum şi fac parte din noi. Sunt Spectralizate aievea – iar dacă le-am recunoaşte, dacă le-am Conştientiza, implicit, Percepţia noastră ar fi dincolo de ceea ce se defineşte a fi Realul, Logicul – căci, Spectralizând, intrând în Vibraţie, la rându-ne, Revelaţia căpătată ar ReDefini Realitatea. Am pricepe ceea ce se numeşte a fi Acustica – dar nu aceea pe care am putea-o studia în Realul, Logicul Definit, ci o formă mult mai înaltă, care e dincolo de aceste graniţe: Muzica Sferelor, Simfonia Universului...

E atât de mare Complexitatea Ramificării Universului,  încât o Entitate, cum este fiecare dintre noi, s-ar rătăci, fără un Simţ al Percepţiei, cultivat, înrădăcinat în Origine... Măreţia Operei de Artă care ne cuprinde Structura, către Origine, ne Revelează Iubirea lui Dumnezeu, încă de la naştere... Nu-i aşa că peste tot, în lumea care o definim drept Realul, Logicul, indiferent de naţie, implicit limba vorbită, graiul permutat, atunci când se naşte un copilaş, aceleaşi UNICE Sunete, care transcris, le numim Litere, precedă Existenţa? Nu-i aşa că acel AO – OA , Materializat, Vibrează atât de puternic înCât pur şi simplu, mişcă părinţii până la a revărsa o lacrimă de bucurie? Ori, cei din jur, ascultând acele Sublime Cuvinte, adevărate Note Muzicale şi Litere prin Forma Scrisă, Sunetele acelea Armonioase, - realizăm cum ne înduioşează, aducând Iubirea lui Dumnezeu, în sfera imediat apropiată şi cea de influenţă? Desigur, înlăturăm din această Ecuaţie, cazurile în care din lipsa Percepţiei, sau chiar coruperea Luminei Sufleteşti, nu pot interacţiona cu acea Vibraţie – sau, reacţionează indirect, însă, nu se supun, sau chiar o resping. Şi atunci, iată, aducem aceeaşi unică axiomă:

 

“Suntem atraşi de Artă. Conştient – sau nici nu realizăm.”

 

Prin Inducţia Acusticii, ne smulgem din lumea în care co-existăm definind-o ca Realul, Logicul, astfel înCât să cuprindem Spaţializarea şi Spectralizarea. Ne aflăm, Acolo. Sub Ocheanul Marelui Cuget şi în Marea de Numere, receptând acea Vibraţie Unică, care ne ReDefineşte Realitatea. Aflăm astfel de Muzica Sferelor, Simfonia Sublimă a Universului...

[ ... ]

[ Partea I ]

 

 

2012 – 2015 ©Th3Mirr0r

„Metoda Armoniei - ∞ în Arta spaţial-temporală”