INTERVIU/de referință – ARTĂ – CRITICĂ

INTERVIU: ARTA ȘI CRITICA V

School Of Athens Painting by Raffaello Sanzio of Urbino.jpg

[School Of Athens Painting by Raffaello Sanzio of Urbino]

INTERVIU/de referință – ARTĂ – CRITICĂ

 

[ Partea a V-a ]

 

[ ... ]

[ A ] / [ D ] / [ E ] / [ G ] / [ 0 ]

[ îmi dreg glasul, urmând, cu un ton împăciuitor ]

[ 0 ] “Din păcate, Arta, Cultura, Tradiția, în țara noastră, se află într-o perioadă de declin. Cu părere de rău, asist neputincios, acestor vremuri. Tot ceea ce am scris,  a fost din prea marea dragoste față de Artă. Doream din tot sufletul să pot realiza ceva benefic pentru poporul din care obârșia-mi, devenise ca o iederă, mlădiindu-se pe scoarța vitregă, în setea-i, de cunoaștere... Atât, măcar, să fi făcut, pentru acest popor supus grelelor încercări din ultima perioadă. Departe de mine gândul de a face politică, sau de a provoca discordie, ori revoltă – însă, acesta este pe cât de Tristul Adevăr, pe atât de eliberator, în sincretismu-i. A fost doar o cauză, în plus, pentru protejarea valorilor culturale românești, căci bine lăsat-am, pre-a limbei zidire: fi-va ofrandă pe mormântul străbunilor mei!”

[ ?! ] [ tăcere ]

[ paloarea aceea galbenă ca șofranul, păre-mi-se că rătăcea fantomatic, de la un chip, la altul ]

[ 0 ] “Dacă dvs. considerați că în obrăznicia-mi, depășitu-v-am limitele admisibile, rogu-vă a încheia această discuție. Cu franchețe vă spui că nu voi fi găsit vreo pricină, ‘nainte-vă, ci acceptarea alegerii dvs. Nu venii colea într-a vă căuta răspunsuri pe care le recunosc, deja – cum nici de a zăbovi ș-a mă sfădi într-ale lumeștilor legiuiri sau ocârmuiri, ori de-a cumpăni eu toate, născând mânie, dacă nu afurisenii, sub judecata-mi.”

[ tăcere ]

 [ „trăiesc într-o țară în care valorile Reale sunt înlocuite de niște paiațe, copii fidele ale celor care ar fi trebuit să le ia locul” îmi spun – ca pentru mine însumi, oftând ]

[ „românii, nu au fost dintotdeauna așa”]

[ „cred că dacă mulți dintre ei ar realiza că nu totul se reduce la câștiguri materiale, ori slavă deșartă, și-ar aduce aminte de ce strămoșii noștri au luptat pentru ceea ce este cu adevărat, drept – sărmanii de ei!.. au îndurat atâtea prigoane, din partea altora, tocmai ca să ne fie nouă bine – “generațiunii acesteia” – ca să amintesc de Marele nostru Eminovici, folosindu-i cuvântul – căci noi, românii, mare noroc avut-am, de acest Geniu, care ne-a săltat cultura românească și ne-a redat spiritualitatea”]

[ „oare ei, știu – sau măcar, ar vrea să înțeleagă faptul că fără de tot ceea ce au înfăptuit străbunii, nu am mai fi reprezentat nimic, nici măcar ca nație?”]

[ „așa se face că valorile, treptat, sunt înlocuite de non-valori”]

[ „de ar deschide, românii, ochii, bine de tot, să vază cum atâtea și atâtea lucruri negative se tergiversează în văzul și simțirea tuturor, cu nerușinare, nu ar mai alimenta sistemul - și atunci, acesta s-ar decima, gradual, fiind înlocuit de alte norme, care să fie în favoarea structurii din publicistica marelui nostru Eminovici, ascunsă în întunericul vremii, de către metodica instituțiilor educaționale și culturale”]

 [ G ] “Ei, Ghidușuleeee!..”

[ .. râsete ]

[ „.. iaca, exista cineva capabil de a rupe tăcerea, până la urmă!” Zâmbii ca orfanul acela întristat, înainte de vreme... ]

[ A ] “Să trecem peste aceste inconveniențe, domnule.. “

 [ 0 ] “Peste acestea, din urma evenimentelor recente, da – însă, nu voi trece peste cele enunțate, ci le voi aminti mereu, atunci când situația o va cere. Nu credeți că despre mine, ar fi vorba – căci eu, sunt doar un factor necunoscut, din acea ecuație. Eu îs Nimeni. Sunt Irelevant. Însă nu și bieții copilași ai acestor vremuri, care urmează Îndoctrinarea. Mai nimeni nu îi călăuzește, sunt lăsați de izbeliște. Nu sărăcia din lipsa celor materiale, s-ar deplânge – ci mai marea lipsă a celor lesnicioase Sufletului. Legătura neamului românesc, cu o credință creștină, aceasta este cea mai mare pierdere. Păi, domnii mei, știți ce învățăminte scris-au și lăsat-au neamului, pre limbă de moarte,  Neagoe Basarab, Dimitrie Barilă, Miron Costin, Grigore Ureche, și alții?..  Iată cum domnitorii și dregătorii aveau grijă de țara aceasta, iată cum erau iubitori de Dumnezeu - încă mai învățau și pe alții – de mici copii, domnilor!.. Nu vă dor, acestea? Nu vă stârnește nicio lacrimă, în colțul ochilor?..”

 [ oftai ]

[ 0 ] “Iaca, de aceea, nu pot trece, peste acestea. Căci, mi-a fost dat să văz, să auz, să simt!.. Ce este Artistul? Ce este ARTA? Ce este Criticul? Ce este CRITICA? Căci dacă o parte e oarbă, aude cealaltă, mai mult – iar dacă o altă parte surzește, cealaltă, vede mai mult – iar când nici una, nu mai vede, nici aude, SIMTE - și când nici Simțirea, nu o mai are? Moare! Nu există Artă, fără Critică – cum nici Critic, fără de Artist.”

[ A ] / [ D ] / [ E ] / [ G ] [ se ridicară în picioare ]

[ G ] [ privea către mine, cu nesaț ]

[ D ] / [ E ] [ lăcrimară ]

[ A ] [ mă îmbrățișă ]

 

[ va continua ]

 

©Th3Mirr0r

tehnica1.jpg