Resurse: STUDIU - Universul Artei - Colțul de Literatură

* "TEORIA LITERATURII" *

 

 

Teoria literaturii

este domeniul filologiei care se ocupă de cercetarea bazelor teoretice ale științei literare, precum:
- Metodologia literară;
- Istoria literară;
- Critica literară;
- Stilistica;
- Textologia;
- Analiza textului literar;
- Studierea comparată a literaturii române;
- Studierea limbajului artistic. 

 

Teoria literaturii se adresează studenţilor de la facultăţile de filologie, către elevii şi profesorii de liceu, venind de asemenea și în întâmpinarea oricărui cititor care doreşte să se familiarizeze cu unele dintre problemele teoretice asupra Literaturii. Nu se urmărește o anume orientare teoretică, toate cele ce vor fi expuse acestui capitol fiind mai degrabă (sau reprezentând) o oarecare inițiere, având în vedere faptul că se insistă asupra conceptelor generalizate, o abordare mai aprofundată fiind posibilă și prin anumite colaborări (permisibile prin Forumul deschis, aferent proiectului Colțul de Literatură). 

 

 

 

In Memoriam1.jpg

Th3Mirr0r
Th3Mirr0r
Administrator, Universul Artei
Universul Artei - Colțul de Literatură. ARTĂ, Cultură, Tradiție. Român și Românesc. Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române. Poetică,Versificație. Poeții Români, Clasici, Contemporani. Dicționar de Rime, Tehnică Literară, Revistă, Jurnal, Blog. Tratat de Poetică, Compendiu, Lexicon. / ©Th3Mirr0r > Artist polivalent, pasionat de Artă, un student al vieții. Un filozof, visător, copil și bătrân, lucrând împreună pentru a crea și dezvolta Arta.

Luare aminte și dare de samă

Doresc să aduc la cunoștință câteva lucruri esențiale, asupra activității mele de pe aici, și anume:
- Considerați că tot ceea ce vă împărtășesc, reprezintă Ofranda adusă străbunilor mei, artiștii lumii. Prin înființarea acestui proiect, pe care pe drept, numitu-l-am Colțul de Literatură, am stabilit astfel un lăcaș literar, unde.. să aibă și Marii noștri CTITORI ai Literaturii, o candilă aprinsă. Iară acela, este un colț, mai retras din văzul lumii, ca să nu știrbească din neputința și mândria asociațiilor, instituțiilor sau altor organizații care numai cinste, nu aduc, neamului nostru!.. Așădară, în România de azi, din păcate, cuprinde o conotație negativă, strădania aceasta asiduă a celor indicate, constând în promovarea non-valorilor, mai degrabă, decât a valorilor REALE, românești, cum de altfel mărturie dau și cărțile de Limbă și Literatură Română, care în loc să fie pline de TITANI, substituie tot ceea ce cred de cuviință marii noștri academicieni sau cei cu funcții importante, cu roluri administrative, organizaționale și cultural-educaționale – și care se fac părtași într-a suprima atât credința Creștină a neamului nostru de ROMÂNI, cât și Heraldicului Român și Românesc, cu toate cele ce implică!
- Să considerați astfel, domniile voastre – cei care îmi suprimați împărtășirea acestor valori, că participați conștient sau inconștient, aceluiași proces de dezbinare a noastră, de descreștinare și de transformare a unui popor, în populație. Iară tergiversând acestea, nu vă oferă nimic altăceva, decât slavă deșartă.
- Am renunțat la activitatea pe Facebook, fiindcă am remarcat că până și pe grupurile pe care cu o oarecare atenție, le-am selectat, fie am fost scos fără avertisment, fie, mi s-a impus să moderez postările (care nu au fost mai mult de 3 ori pe zi, de regulă) – să nu mai vorbesc de faptul că marea majoritate, reprezentând peste 80% din membrii activi, ignorau postările și se prefăceau a nu le vedea. Atât de mare, este invidia, răutatea, din păcate – însă eu le înțeleg aceste neputințe. Căci, au devenit din păcate.. marionetele unui sistem ori a mai multor sisteme, sub fenomenul de manipulare în masă dezvoltat de cca 200 de ani încoace.
- Rog pe domniile voastre, adecă cei care recurgeți la astfel de metode, precum indicate mai sus, să vă priviți acțiunile și rezultatul acestora, căci, vă inferiorizați ca Ființe Umane, în primul rând; în loc să vă conștientizați superioritatea, ca Suflet, cu obârșie Divină, precum Dumnezeu creat-a această lume și toate celea ce să află într-însa, în loc să vă cinstiți Valorile neamului, Patria aceasta binecuvântată, Tradiția, vă faceți părtași anihilării acestui Popor?!.. Să mă iertați, dar spunea bine marele nostru Eminovici: SUS FLAMURA, JOS MASCA!
- Considerați, rogu-vă, că tot ceea ce vă împărtășesc domniilor voastre – ca de altfel și majorității, pe pagina de internet rezervată acestui proiect, este fără a vă cere vreun favor, fără a vă căuta vreo aplauză, și fără de a vă afișa vreun panou publicitar! Iară tot ce fac, este pe timpul meu propriu, și fără de niciun ajutor, măcar, nici financiar, nici moral, nici altfel! Așa că, având acestea în vedere, lăsați deoparte astfel de îndeletniciri care nu vă arată nici demni de a fi numiți ROMÂNI. Lăsați la o parte Lașitatea și îndrăzniți a FI Români. Căci, Român, nu este cine se bate cu pumnul în piept, și cu discordie și ură umple paginile cu lozinci, ori forme de pamflet, ori cântece care de care mai pompoase, cum că-și iubește neamul ori țara – ci se Arată prin Fapte!.. Fiți iubitori de țară și arătați că sunteți, cu adevărat, ROMÂNI!
- Domniile voastre cred carecumva că aceste scrieri ale TITANILOR LITERATURII, au nevoie de like/share sau alte forme, ca să arate inegalabila lor Frumusețe, sau Valoare? Domniile voastre, ar trebui să conștientizeze faptul că ele, aceste scrieri, care vi le-aduc eu nainte-vă, EXISTĂ!.. Și cu cât le ignorați mai tare, cu cât priviți cu invidie ori răutate mai des, cu cât vă provoacă mai mult și cu cât vor fi ridicate ale voastre scrieri mai sus și cu câte onoruri vă faceți reciproc, ori alte ploconeli, cu Atât mai Înălțătoare de Spirit, sunt aceste Incomensurabile Scrieri, Testamente Literare VII, ale celor cărora unul ca mine le aduce Ofrande!.. Iată de ce EXISTĂ! Fiindcă așa lăsatu-le-a Dumnezeu!.. Iară voi, n-aveți cum a le știrbi nici supremația, cum nici a le ascunde în întunericul vremii. DE PROFUNDIS, OBSCURIS VERA INVOLVENS!..
- Nu vă cer absolut nimic. Aceasta este datoria mea, de Român. Am scris 25 de cărți, pentru Poporul acesta, deja - și precum se va vedea în videoclipurile de mai sus, de prezentare a Proiectului, am de gând multe altele a înfăptui. Și.. iată! Gratis. Fără favoruri, ploconeli, fără a vă cere un sfanț, măcar! Și nici măcar a mă lăuda cu vreo ceva. Toate acestea, inclusiv strădania mea, într-o lume care efectiv, îmi refuză până și dreptul la viață!.. Nu am loc de a scrie o biografie, asupra mea, ori în privința celor întâmpinate, de-a lungul vieții. Și?! Simplu. Spune-le-voi tuturor: iată, aceasta reprezentați ca oameni, acestea sunt ale Poporului Român, cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu!.. Mărturia?! Operele Titanilor, apoi a Marilor Clasici, pe care nu doar opinia publică - ci și oamenii care ar trebui să se ocupe cu adevărat de acestea, le-au disprețuit, de până și manualele de Limbă și Literatură Română, de până și domeniile literare, sunt pline, arhipline de smintelile și stârpiturile lor!.. Însă aici - iată, a se vedea Românescul!.. Iată ceea ce reprezentați voi, dvs - cei care mai treceți pe aici. Conștientizați, rogu-vă, acestea. Căci toate, vă șad mărturie. Și.. mai mult, eu personal, nu am nevoie nici de sprijin financiar, nici moral - nici altăceva. Nici nu v-am afișat panouri publicitare - cum nici n-am transformat acest domeniu în vreo afacere. Eu nu am nimic de câștigat, cum nici de pierdut, din acestea. Nu vă cer absolut nimic.
Vă mulțumesc.
 
Th3Mirr0r
Apel
la unii dintre dvs. - și care cunosc Chirilica/semi-chirilică: "Am o serie de cărți, provenind de la marii noștri Părinți ai Literaturii. Din păcate, cei care dețin funcții în educație, lingviști, filologi, nu se sinchisesc a traduce astfel de Valori ale neamului, să nu mai vorbim de introducerea acestora prin manualele de Limbă și Literatură Română. Fac astfel un apel  la unii dintre voi, cei care citiți acestea - și care poate aveți cunoștințe suficiente încât să puteți traduce opere foarte valoaroase. Gestul dvs. nu va fi fost în van, contribuția vă va fi apreciată. Cei care au aceste cunoștințe - și doresc, totodată, a face traduceri: vă rog să mă contactați."
Th3Mirr0r
 UNIVERSUL ARTEI

ARTĂ - Cultură -Tradiție

Român și Românesc

Într-acest lăcaș veți găsi mereu: Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române. Neștiutele Glasuri. Testamentul Eminescian.

TEORIA LITERATURII

 

"Teoria literaturii este o ramură a științei literaturii care studiază trăsăturile generale ale creației literare, curentele și metodele artistice ș.a."

(Definiție – Wikipedia)

 

ARTA și CRITICA
Feed failed to load, got response code 404