Resurse: STUDIU - Universul Artei - Colțul de Literatură

* "ISTORIE LITERARĂ" *

ISTORIE LITERARĂ

Conceptul de Istorie Literară

 

Istoria literaturii se referă la evoluția artei scrisului, din momentul apariției primelor texte literare și până în zilele noastre. De-a lungul acestei evoluții, genurile literare s-au înscris în diversele curente literare care s-au succedat și prin care literatura devine corelată cu istoria.

(Definiții/Surse – Wikipedia)

 

CERCETĂRI LITERARE:

 

- Critică și istorie literară;

- Teoretizarea artei poetice;

- Cronologia vieții literare românești;

- Publicații de istorie literară;

- Academie;

- Facultatea de Litere și Filozofie;

- Colecţia Critică şi istorie literară;

- Critică, teorie, istorie literară;

- Studii de istorie literară clasică şi contemporană.

 

* "ISTORIE LITERARĂ" *

 

 

 

 UNIVERSUL ARTEI

ARTĂ - Cultură -Tradiție

Român și Românesc

Într-acest lăcaș veți găsi mereu: Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române. Neștiutele Glasuri. Testamentul Eminescian.

 

In Memoriam1.jpg

Perioade

 

În *Antichitate, însumând o bogată literatură:


- Literatură religioasă;
- Scrieri moral-filozofice;
- Eposuri.

 

*Literatura română - Perioada preclasică

 

- Literatura medievală;
- Literatura renascentistă.

 

*Literatura romană - Clasicismul

 

*Literatura romană - Iluminismul

- Școala Ardeleană.

 

*Literatura romană - Preromantismul

 

*Literatura romană - Romantismul

 

*Literatura romană - Realismul

 

*Literatura romană - Naturalismul

 

*Literatura romană - Simbolismul

 

- Literatura secolului XX