Resurse: STUDIU - Universul Artei - Colțul de Literatură

* "CURENTE LITERARE" *

Curente Literare

 

I. Curent literar – mişcare literara care îşi subsumează scriitorii dintr-o anumita epoca istorica, ei având o viziune comuna despre arta scrisului.

II. Curent literar se numește o mișcare literară de o anumită amploare care reunește un număr de scriitori în baza unui program estetic și a unor înclinații relativ comune și constituie o rezultantă generală a tendințelor unei anumite epoci. În cadrul unul curent literar, unitatea de viziune se exprimă prin temele, motivele, subiectul, personajele și formulele expresive preferate.

 

Scriitorii aparținând unui curent literar împărtășesc principii estetice similare, se raportează într-o manieră comună la o anumită tradiție literară, concordă în preferințele lor pentru anumite genuri și specii literare, recunoscând o anumită ierarhie a acestora. În operele lor, ei utilizează modele artistice asemănătoare într-un sens larg. Principiile estetice ale unui curent literar sunt cristalizate, de obicei, într-un manifest literar(text de dimensiuni reduse, în care se afirmă o nouă concepție cu privire la literatură). 

(Definiții/Surse – Wikipedia)

 

 UNIVERSUL ARTEI

ARTĂ - Cultură -Tradiție

Român și Românesc

Într-acest lăcaș veți găsi mereu: Armonie. Poezie, Proză, Jurnale, Alte scrieri. Poezii, Poeți, Scriitori. Literatură. Titanii Literaturii Române. Neștiutele Glasuri. Testamentul Eminescian.

 

In Memoriam1.jpg

 

 

Epoci și curente literare:

 

I.Perioada veche  (cuprinsă între secolul al XVI-lea și sfârșitul secolului al XVIII-lea);
II.Perioada premodernă (cuprinsă între anii 1780 și 1830);
III.Perioada pașoptistă (cuprinsă între anii 1830 și 1860);
IV. Perioada junimistă sau epoca marilor clasici (– începe în jurul anilor 1860 și durează până spre sfârșitul secolului al XIX-lea);
V. Perioada de la începutul sec. al XX-lea până la Primul Război Mondial ( perioada antebelică) – (cuprinsă între 1900 si 1918;
VI. Perioada interbelică – (cuprinsă între 1918 și 1944);
VII. Perioada postbelică – de la sfârşitul celui de al doilea război mondial (1944) până azi, timpul postbelic însumând şase decenii.