"RUGĂCIUNEA COPIILOR II"

 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care în copilăria şi în tinereţea Ta în Nazaret ai fost supus şi ascultător Preacuratei Maicii Tale şi Sfântului nutritor şi îngrijitor Iosif, lăsându-ne nouă chip de copilărie curată şi bineplăcută lui Dumnezeu şi oamenilor, Însuţi Iubitorule de oameni, luminează-mă, ajută-mă şi mă înflăcărează cu dragostea Ta cea Sfântă, ca şi eu să fiu supus Ţie în toate, şi părinţilor care m-au născut, mă cresc, mă îngrijesc şi mă nutresc.


Ajută-mi, Doamne, să fiu întotdeauna ascultător şi cinstitor lor, precum Tu ne-ai poruncit, când ai zis : "Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ti fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ." Rogu-Te, Doamne, ţine cu bine pe părinţii mei şi le dăruieşte har, milă, sănătate, voie bună, putere, iubire, râvnă sfântă şi toate cele de trebuinţă şi de folos, ca să ne crească bine pe noi în adevărul Tău, în respect de cele Sfinte şi spre binele obştesc.


Doamne Atotputernice, toate îţi sunt ţie cu putinţă, ajută-ne nouă şi părinţilor noştri, ca să facem toate cele bineplăcute Ţie, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.