"RUGĂCIUNE PENTRU UN OCROTITOR SAU BINEFĂCĂTOR"

 

Dumnezeule al dragostei, Ţie iţi sunt dator a mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi al ocrotirii de care mă bucur. O, cela ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste acela pe care inima mea îl cinsteşte şi îl iubeşte, pe robul Tău (numele). Apără-L de toate primejdiile ce înconjoară viaţa muritorilor de pe pământ. Fă să răsară asupra lui întotdeauna un soare strălucitor, să risipească norii grijilor şi suferinţelor. Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte paşii lui în căi drepte, în căile mântuirii şi ale fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele suferinţe să-i înnoreze fruntea şi să-i amărască inima. Nenorocirile lui să nu facă a se pogorî lacrimi în ochii lui şi inima lui să nu fie jertfa întristărilor. Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă zi de primăvara şi viaţa lui să se asemene unui râu limpede şi lin, ce curge prin grădini înverzite şi printre flori. Iar dacă va fi ameninţat de vreo nenorocire, fii apărătorul şi ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu. Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbreşte-l cu bunătatea şi apărarea Ta. Dă-i, Dumnezeul meu, toate plăcerile şi toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-l însoţească şi să-l păzească în toată viaţa lui; şi după o viaţă lungă, plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile cele fără de sfârşit, gătite pentru toţi cei ce lucrează virtutea. Amin.