"RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINŢI"

 

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuterniceşti florile şi verdeaţa de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, şi sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer şi pe pământ şi pe toate le păstrezi prin dragoste şi mila, revarsă mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab şi umilit care se închina Ţie, bunătatea şi darul Tău, şi iubire şi milă peste părinţii mei, peste mai-marii mei şi peste toţi aceia care se ostenesc pentru mine şi care m-au ajutat vreodată cu sfatul şi bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile şi ajutorul cel venit de la Tine şi revărsat asupra lor prin rugăciunile şi prin dragostea mea fiască. Îţi vorbeşte, Părinte, inima mea de fiu (fiică) şi ştiu că Tu cunoşti lăuntrul nostru şi că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor acelora pentru care Te rog; dăruieşte-mi, Doamne, înţelepciune, să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri, nici în bucurie, învăţătura Ta, cum că "binecuvântările părinţilor întăresc casele fiilor", şi iarăşi : "cununa bătrânilor sunt fii lor şi fala fiilor sunt părinţii lor". Pentru aceasta, rogu-te, Doamne, slăvite Împărate şi bunule Părinte, întăreşte-mă să cresc înaintea lor cu temerea de Tine şi cu ruşinea de oameni, pentru ca, prin curăţirea oricărui rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat şi prin setea de orice virtute, viaţa mea să fie spre mântuirea mea şi a lor. Că tu eşti, Doamne, Cel ce odinioară ai zis : "Lăsaţi copii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăţia cerurilor" şi Ţi-ai pus dumnezeieştile tale mâini peste capetele lor şi i-ai binecuvântat. Însuţi Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, şi ajută-mi să fac bucurie părinţilor mei şi să umblu întru cărările Tale sfinte, săvârşind numai ce este bun şi plăcut Ţie, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.