60 MINUTE - Th3Mirr0r

60 MINUTE

60 MINUTE - COPERTA FINAL.jpg

Magic.png

DESCARCĂ această carte
Comment Box is loading comments...

60 MINUTE

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Vatra Dornei : StudIS, 2015

60 Minute

Bibliogr.

ISBN 978-606-775-053-9

821.135.1-94

Autor: Marian Iulian Petrea (Th3Mirr0r)

Conţinut: Cartea conţine poezie – conotaţii de jurnal personal.

Descriere: O analiză sistematică a proceselor mentale, prin diferite procedee de vizualizare, implicând planul astral. Studiu asupra determinantei – fracţie de caracter, modul uman, modalităţi de interacţine. Un micuţ jurnal personalizat.

Varianta în format digital, este Gratuită cu următoarea specificaţie:

[Distribuirea gratuită, în format digital, este permisă, atât timp cât mi se respectă drepturile de autor şi fără implicaţii comerciale]