Colțul de Literatură - CĂRȚI

CĂRȚI

books.png BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bine ați venit! În această secțiune, veți descoperi o serie de cărți, care să-mi aparțină - și iată cum de-a lungul timpului, le-am tot împărtășit, cu drag!
OFER de asemenea și altora, această posibilitate, de a-și împărtăși creațiile. Vorbind strict asupra acestei secțiuni, acum, menționez faptul că sunt binevoitor într-a accepta și alte cărți, provenind de la acei Artiști care să încununeze acest popor, păstrând ARTA, CULTURA, TRADIȚIA, îmbrățișând nobile idealuri, - acei oameni care într-adevăr merită epoleții de Artiști, înveșmântați în mov, spre o cale a Virtuții.
Cum nu sunt interesat de orice cărți reprezentând cantitatea în detrimentul Calității, desacralizarea Artei, precum și falsa calitate în detrimentul Originalității și Naturaleții, această posibilitate, se oferă conform CALIBRULUI.
Dintre dumneavoastră:    email.png
- cine consideră că îndeplinește Esențialul definit printr-o Simplitate, în cuvintele mai sus enunțate, mă poate contacta, spre stabilirea modului în care se dorește o expunere asupra Operelor de Artă, eu punându-i la dispoziție resursele pe care le dețin;
- cine consideră că are elemente comune, într-o viziune asupra Artei, mă poate contacta, de asemenea, pentru a-i sprijini acea Viziune.
                         Vă mulţumesc!..    
Th3Mirr0r
(Petrea Marian Iulian)

Th3Mirr0r.jpg

"În această secțiune voi prezenta atât cărţile personale, tipărite, cât şi informaţii asupra celor în curs de apariţie.
Subliniez faptul că toate aceste cărți, au fost, sunt și vor fi GRATUITE, în format electronic.
Cât despre formatul tipărit al acestora - nu prea am intenția de a tipări și alte exemplare, în afara acelora pe care încă le dețin. Datorită faptului că am dorit tiparul unui număr foarte limitat de exemplare, aceste cărți, își vor fi avut propria lor valoare - și se va vedea, într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Așadar, am un motiv foarte serios, să nu permit comercializarea acestora. Tot ceea ce am creat - și cum de altfel, voi mai crea - va fi fost într-a-mi onora străbunii, artiștii lumii, ca de altfel și a lăsa o moștenire, acestui popor, de unde și obârșia-mi, spre via mărturie asupra unei viziuni, împărtășind-o, spunând: ARTA, cere Sacrificiu."
                         Vă mulţumesc!..
Th3Mirr0r
(Petrea Marian Iulian)

journal.png

eminescu.jpg

 

Oricare cap îngust

 

"Oricare cap îngust un geniu pară-și,
Cu versuri, goale de cuprins, să placă
Și, cum dorește, zgomot mare facă,
Cununi de lauri de la plebe ceară-și.

Ci muza mea cu sine se împacă.
Eu am un singur, dar iubit tovarăș,
Și lui închin a mele șiruri iarăși,
Cântarea mea, de glorie săracă.

Când dulci-i ochi pe linii or s-alerge,
Va cumpăni în iambi turnata limbă:
Ici va mai pune, dincolo va șterge.

Atuncea ea în lumea mea se plimbă,
Cu-a gândurilor mele navă merge
Și al ei suflet pe al meu și-l schimbă."

 

©Mihail Eminovici

 

 

universulartei.jpg  universul.jpg

CARTEA POEMELOR I.png CARTEA POEMELOR II.png UN JURNAL DE ALTADATA.png 60 MINUTE.png MEMORII.png PRINTRE NORI.png NITRAT DE ARGINT I.png NITRAT DE ARGINT II.png CARTEA CELOR 4 PECETI.png DIN LUMEA CELOR MICI.png

CARTEA VIETII I.png CARTEA VIETII II.png CARTEA VIETII III.png CARTEA VIETII IV.png OFRANDE.png BATRANUL SI TANARUL I.png BATRANUL SI TANARUL II.png BATRANUL SI TANARUL III.png BATRANUL SI TANARUL IV.png INFINIT.png

POVESTEA UNUI NUC I.png POVESTEA UNUI NUC II.png POVESTEA UNUI NUC III.png POVESTEA UNUI NUC IV.png POVESTEA UNUI NUC V.png   ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

                            Varianta în format digital, este Gratuită cu următoarea specificaţie:

           [Distribuirea gratuită, în format digital, este permisă, atât timp cât mi se respectă drepturile de autor şi fără implicaţii comerciale]

PENTRU AI MEI CRITICI

 

"Am să mă rezum la câteva aspecte principale, referitor la domniile voastre…

Să ştiţi, somităţilor într-ale literaturii, că eu, Th3Mirr0r, nu am venit la vreo tarabă, spre a-mi expune Creaţiile, nici la colţ de târg, să mă sfădesc cu domniile voastre asupra a ceea ce vă prezint!

Că eu, vi-s unic, de la prea luminatele voastre feţe ştirbite de aviditatea pentru putere, faimă, iar altar de mândrie cum vă faceţi, ori icoane la cari să daţi închinăciune, eu nu împărtăşesc cu domniile voastre! Şi nici nu pângăresc mormintele străbunilor, nici nu le copii textele, – nici măcar o slovă, nu le-aş clinti, preţuindu-i mai mult decât voi toţi, cărturari la un loc! Însă, un Cărturar adevărat, e unul care are nu doar un minim de cunoştinţe, ci care dintr-un minim de cunoştinţe, ştie aplicabilitatea lor! Ori, domniile voastre, pân’ la cer, cărţi aţi citit – însă tot fără de folos, vă faceţi. Că folosul nu vi-l dă nicicând, vreo funcţie în faţa lumii, ori vreo hârţoagă ce-o numiţi diplomă. Iar eu, nu vă îndrăgesc defel acţiunile de-o impecabilă nesimţire şi indolenţă macabră, nici smintirile ori inefabila prostie!

Au ştiţi voi, oare, ce e aceea, ARTĂ?! Că, domniile voastre, în loc să o cultive pe acea sămânţă rară, hrănind-o, mai rău o stârpiţi, încă mai conduceţi şi pe alţii, pe acelaşi drum, precum al vostru!

Au ştiţi voi, oare, ce e aceea CRITICĂ?! Întâi, să ştiţi ce-i Arta, ş-apoi, înţelegând-o, veţi putea să vă consideraţi, cu adevărat, critici veritabili.

Făcând acum referire Strict la poemele mele, invoc o LICENŢĂ POETICĂ, irevocabilă şi incontestabilă, pe care mi-o asum cu bună ştiinţă şi de drept, aparţinându-mi.

Eu nu am nevoie de a fi înscris în USR, ori alte cercuri literare, care îs pline de somităţi care în loc să păstreze Tradiţia, Cultura, Educaţia, în loc să ocrotească ce ne-a lăsat moştenire străbunii, trag în noroi, dezbină, dezrădăcinează şi trădează cele menţionate.

Prin invocarea Licenţei Poetice, îmi rezerv drepturile următoare:

–         De a folosi precum doresc Vocabularul Limbii Române, nu însuşindu-mi-l drept invenţie proprie, ci de a extrage şi metamorfoza orice cuvânt, chiar ajungând la distorsiunea unei vocale, consoane, accentului, rădăcinii. Făcând astfel, nu aduc nici un detriment Limbii Române, nici într-a-i ştirbi supremaţia, ci doar utilizând distorsiuni ale unui cuvânt în scop Nobil, poetic, sinergetic!

–         De a folosi Versul Liber, în creaţiile mele! Nu mă supun nici unei Prozodii invocate, nici unei alte unităţi structurale, clasice sau moderne. Ci, propria mea viziune, expunând-o după bunul plac, căci nu destabilizez nici un sistem mai înainte conceput de strămoşii mei!

–         De a refuza orice implicare în vreun sistem educaţional, cultural, corupt de gândiri limitate, putere, faimă, etc.

Tot ceea ce voi scrie de-a lungul vieţii, las moştenire poporului român, străbunilor mei ofrandă pe mormânt! Aşa că, nu accept sub nici o formă discuţii, contestaţii, de la personajele vremii care nu au viziune comună!

“De obicei, critica literatului incapabil consistă în afirmarea însuşirilor ce lipsesc dintr-o lucrare literară din pricină că aprofundarea calităţilor evidente îi este dificilă.”

©Tudor Arghezi, Citat despre critică

 

În rest, câteva cuvinte, pe subiectul Criticii:

Am observat de-a lungul vremii destule persoane care fac abuz de funcţii, precum moderatori, administratori, lectori, profesori, etc. Vorbind strict asupra criticii, doresc să menţionez că pe toţi cei întâlniţi şi menţionaţi drept vătămători ai valorilor româneşti, i-am tratat – şi îi voi trata în continuare – cu aceeaşi asprime. Fiindcă domniile lor în loc să sprijine Arta, o stârpesc, o deformează negativ. În loc să sprijine aspiranţii artişti, îi împing spre acelaşi drum, pe care merg ei înşişi, conducându-i într-a nesocoti scrierile altora, ori a face uz de superficialitate, tranşantă, mai ales în privinţa criticii. Iar asta, din cauze precum prea des întâlnesc: linguşeala, e la modă, fiindcă dacă nu le ridici în slăvi ideile, se pare că eşti exclus, dat la o parte, înlăturat; dacă ai o capacitate nativă, creativă, iar lor li se pune un nod în gât, văzându-ţi scrierile, te desconsideră, te ignoră, încă şi se unesc într-o gaşcă de literaţi – cum îi numesc eu – şi încearcă cu bună cunoştinţă adesea, să te destabilizeze, să te facă să renunţi, invocând principiile prozodiei – care e doar o Ştiinţă de studiu a versificaţiei, şi nu ceva Obligatoriu, ori Impus cu forţa, creaţiei libere – ori, ironic, luându-te în râs sau batjocorindu-te, până şi la folosirea cuvintelor vulgare, ori alte mijloace care nu fac altceva decât să le arate răutatea, invidia, indolenţa, neştiinţa, ignoranţa.

Închei acest micuţ discurs pe care îl voi afişa mereu, spre a lămuri problemele întâmpinate de-a lungul vremii, sau de a lumina şi pe alţii, care fac o artă la rându-le, ori de a le reintegra fiinţa dezbinată de circumstanţele mai sus menţionate, chiar şi mai mult, de a împărtăşi o viziune comună, căci Arta, în România, este într-o perioadă de declin. Sper ca în timp, cei alăturaţi acestei cauze drepte, să iasă din rândurile asupritorilor lor, să ştie ce valoare reprezintă nu în faţa stirbită a celor menţionaţi, ci în onoarea străbunilor ce au întemeiat această lume a Literaturii Române."

Vă mulţumesc pentru timpul acordat pentru citirea acestui discurs!

 

Th3Mirr0r

 

 

P.S:    Iubite cetitoriu,

Multe prostii ăi fi citit, de când ești.

Cetește, rogu-te, și ceste și, unde-i vedè că nu-ți vin la socoteală, iè pana în mână și dă și tu altceva mai bun la ivală, căci eu atâta m-am priceput și atâta am făcut.

(Ion Creangă)”

           scroll.png

CĂRȚI - ALȚI AUTORI:

 

Ovidiu Vuia

 

Înregistrări - din opera autorului: (disponibilă în formate digitalizate, la pagina alocată Scribd a dnei. Rita Vuia)

Carti-Ovidiu-Vuia.jpg