ÎNȚELEPCIUNE – Slăvind pe Fecioara Maria

FERICIRILE PATRIEI [I]

 

*** II ***

Patrie! Arevarsă, ferice, lacrima-ți dulce – căci mai smerită Jertfă, lăsat-ai!..

La sânu-ți, eroii, mărgărinte, cules-au – noi ode, nălțat -au – și.. da!

Bucurie, coroana-ți! Înspicatu-s-a lancea cum stihu-i ce-o arsă, ruga ta-i:

Sfinte Părinte, Dumnezeule, o jertfă și-aceia, ales-au, spre mare Mila Ta!..

 

 

 

 

 

 

 

Patrie, o! Mai mult, cuvântat-ai, ferice, pre graiu-ți!.. – la sânu-ți, eroii, căzură,

Spre tine, strigară, când vocea amară a luptei, cuprins-au – și vatra-ți, un imn,

  • Iar murmuru-i, clopot, vestit-a cu Sfinții, Adevăr – Dumnezeiasca Scriptură;

Ca Mumă ce fost-ai, ești și vei fi, ridică-ți hotară – mormântul și Crucea, drept semn!..

 

 

 

 

 

 

 

Întruna, jertfitu-te-ai, durere ce-ai scuns-o ’tra-adâncului rost, subt un ivăr –

O, Patrie, lacrăme dulci, revărsat-ai – mărgărinte-înșirat-s-au, mile, cerut-ai!

Când fontanele văchi, hrisoavele smuls-au, o lume-ai pătruns-o, roi de-arhivar,

Blândețea, de-a-întregu, pre limba-ți, striga-te-ai, eco spre toți, viersuind, căutai!..

 

 

 

 

 

 

 

Ferice-i, cântarea-ți – în dureri, ferici-s-a, pe-un stei, floare de colț, a-ți cânta-va!

Toată făptura, pe Împăratul Ceresc Iisus Hristos Unul Întreit Dumnezeu, slăvește!

– Sfînta PreaCurata Pururea Fecioară Maria, spre fruntea-ți, blândețe-acăta-va!

Arevarsă-ți, fericito, lacrima-ți dulce!.. Mângâierea-I, spre toate a lumei, unește!

 

O, Patrie! Pe crestele-ți arse ard stihuri și rugi,  – Împărăteasa Raiului, toată suflarea, slăvit-a!

‘‘Nalte sunt rostirile lor, dar PreaÎnalt, Glasul Fecioarei – Neprihănită-I, Mângâierea lumii!..

Neprețuite fost-au Lacrimile Fecioarei! Îndurare, de la Fiu-I PreaIubit, cerut-A!

Demult am fi pierit – atât de Înaltă, Jertfirea-I – spune-vei tuturor, vor știe doar unii!..

 

 

 

 

©Th3Mirr0r

 

FERICIRILE PATRIEI

VĂLEATUL I: ÎNȚELEPCIUNE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *